Kotimaamme ompi Suomi
Uusiutuvan energian vallankumous


Maailmanlaajuinen energiamurros on käynnissä. Kotimaamme ompi Suomi -seminaarissa pureuduimme uusiutuvan energian vallankumouksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Asiantuntijat veivät meidät matkalle ilmastonmuutoksen haasteista aina teknologian mahdollistamaan tuntemattomaan tulevaisuuteen.

Sanapilvi

Seminaarin esitykset

Vastaukset yleisökysymyksiin

Juhani Elomaalle esitetyt kysymykset vastauksineen

Mistä olikaan peräisin Mr. Elomaan kalvot väestöjen vaelluksista?

Kuvan lähteet olivat International Centre for Migration Policy (ICMPD) ja Reuters.

Mitä muuta Taaleri aikoo tehdä nykyisen uusiutuvan lisäksi?

Uusiutuvan energian lisäksi Taaleri kehittää varainhoitoa ja sen kilpailukykyä. Erityisessä huomiossa ovat lähitulevaisuudessa monikanavaisuuden kautta haettava asiakaskunta sekä erilaiset pääomarahastot ja uudet kanssasijoittamisen kohteet, joiden rakentamisessa olemme olleet aktiivisia ja tulemme olemaan myös sitä vastaisuudessa. Vakuutusyhtiö Garantian osalta olemme lanseeraamassa uusia tuoteinnovaatioita erityisesti asumisen ympäriltä. Paljon siis tapahtuu.

Pasi Vainikalle esitetyt kysymykset vastauksineen

Huikeaa uutta ajattelukykyä! Onko ajatus, että kukin itse jossain vaiheessa tuottaa proteiinit omaan tarpeeseensa?
Ajatus on tuoda markkinoille uusi  ympäristöystävällinen proteiini kaikille kuluttajille joka tuotetaan tehdasmaisissa laitoksissa. Eli ei kuluttajaelektroniikkaa.

Kenen pitäisi ottaa vastuu afrikkalaisten elintason nostamisesta ilman hiilidioksidipäästöjä?
Ei ehkä liity yhtiömme, mutta liberaalin maailmantalouden hengessä: Afrikkalaisten itsensä

Tuleeko fuusioenergia taas 20 v. päästä?
Tulee. Kätevimpänä fuusiotekniikkana pidän sen pallon hyödyntämistä joka loistaa tuolta vähän kauempaa taivaalta. Maapallo vastaanottaa muutamassa tunnissa aurinkoenergiaa määrän, joka vastaa maailman vuosittaista energiankulutusta. Ei muuta kuin vastaanottimet päälle, eli aurinkopaneelit. 

Karoliina Auviselle esitetyt kysymykset vastauksineen

Talot suurimpia energian kuluttajia. Mikä rooli geolämmöllä ja maalämmöllä Suomen tulevissa energiaratkaisuissa?

Erittäin suuri, tulevaisuudessa maalämmöllä ja muilla lämpöpumppuratkaisuilla taloissa ja kaukolämpöverkoissa voidaan korvata fossiiliset polttoaineet lähes kokonaan. 
 
Ovatko öljy-yhtiöt vauhdittaneet vai jarruttaneet uusiutuvien energiamuotojen kehitystä ja käyttöönottoa?

Öljy-yhtiöt ovat olleet usein mukana kehittämässä uusiutuvia energiamuotoja, mutta yleisesti öljy-yhtiöt jarruttavat niiden käyttöönottoa sekä vastustavat politiikkatoimia, joilla pyritään vauhdittamaan uusiutuvan energian kasvua.
 
Kehittyvissä maissa on suurin väestönkasvu ja samalla yhä useamman käytettävissä oleva ostovoima ja sitä kautta kulutus kasvaa. Näissä maissa ei ehkä kehittyneiden maiden yhtä lailla kiinnostuta ilmastovaikutuksista ennen kuin henkilökohtaiset tarpeet on riittävästi tyydytetty. Mitä tämä tarkoittaa ilmaston lämpenemisen estämisen kannalta ja miten tätä ehkä on jo huomioitu?

Keskiluokan kasvu ja ennen köyhyydessä eläneiden ihmisten elintason kasvu on huomioitu kansainvälisessä ilmastosopimuksessa siten, että myös kehittyvät maat ovat sitoutuneet vähentämään omia päästöjään. Todellisuudessa kuitenkaan Suomessa, Intiassa, Nigeriassa, Brasiliassa tai Yhdysvalloissa asuvien rikkaiden ihmisten kulutusjuhlia tai yltäkylläisyydessä elävän keskiluokan materialistista elämäntapaa ei rajoiteta muutoin kuin asennevalistuksella. Rikkaita ihmisiä asuu joka puolella maailmaa. Ilmastonmuutoksen kannalta nämä ihmiset ratkaisevat pitkälti, onnistuuko päästöjen vähentäminen globaalilla tasolla vai ei. Mitään rikkaiden tai keskiluokan luonnonvaroja käyttöä rajoittavaa keinoa ei ole vielä pystytty kehittämään eikä sopimaan.  
 
Tuleeko fuusioenergia taas 20 v. päästä?

Todennäköisesti ei tule.
 

Taaleri Energia-tiimille esitetyt kysymykset vastauksineen

Mikä on blue chip?

Blue chip tarkoittaa taloudellisesti vakavaraista yhtiötä, kuten esimerkiksi Coca-Cola, Google, Neste, Sampo jne.

Kommentoikaa Aurinkotuuli- hanketta?

Aurinkotuulirahastolle on varmistettu kolme laadukasta sijoitusta, joista löytyy tarkempaa tietoa Taaleri Energian verkkosivuilta. Näiden sijoitusten myötä rahastossa on tilaa tehdä yksi sijoitus lisää. Strategia on ollut erittäin onnistunut ja valmistelemme toisen Aurinkotuuli –rahaston varainkeruuta. 

Mikä on PPA?
Power Purchase Agreement, eli sähkönostosopimus (tähän vastattiin kahdesti seminarian aikana) 

Mikä on sijoittajan tuotto-odotus?

Sijoittajan tuotto-odotus riippuu kohdemarkkinasta ja teknologiasta. Hajautetussa salkussa kuten Taaleri Aurinkotuulirahastoissa sijoittajan tuotto-odotus on IRR 8-9% p.a.  palkkioiden jälkeen.

Onko teknistä roolia projektin käyttöaikana?

Projektin käyttöaikana teknisen tiimin rooli on valvoa, että tuotantolaitos toimii optimaalisesti koko ajan. Jatkuvalla valvonnalla varmistetaan, että laitoksen elinikä on mahdollisimman pitkä.

Tuleeko fuusioenergia taas 20 v. päästä?
Teknologisen kehityksen nopeutta ja mahdollisuuksia on mahdoton ennustaa. Selvä on kuitenkin, että riippumatta energian tuotantomuodosta, on aina tehtävä sijoitus teknologiaan. Tuuli- ja aurinkovoiman etuja ovat ainakin ilmaiset, ehtymättömät luonnon resurssit, kun sähkön tuottamiseen tarvitsee laitteiston lisäksi vain tuulta ja aurinkoa. 

Kehittyvissä maissa on suurin väestönkasvu ja samalla yhä useamman käytettävissä oleva ostovoima ja sitä kautta kulutus kasvaa. Näissä maissa ei ehkä kehittyneiden maiden yhtä lailla kiinnostuta ilmastovaikutuksista ennen kuin henkilökohtaiset tarpeet on riittävästi tyydytetty. Mitä tämä tarkoittaa ilmaston lämpenemisen estämisen kannalta ja miten tätä ehkä on jo huomioitu?

Suurimmassa osassa kehittyvissä maissa asuvan väestön hiilidioksiidijalanjälkeä per capita on murto-osa siitä, mitä Suomalaisen tai esimerkiksi Yhdysvaltalaisen hiilijalanjälki on. Näin ollen on selvä, ettei kehittyvät maat voi seurata länsimaiden esimerkkiä kehityspolusta nousussaan köyhyydestä keskiluokkaan. Näiden yhteiskuntien on kehityttävä suoraan energiaomavaraisiksi ja hiilineutraaleiksi yhteiskunniksi. Mitä enemmän tietoa on, sitä parempia päätöksiä pystytään tekemään, kuten Pata Degerman esityksessään toi esiin. Kehittyneillä mailla on mahdollisuus vaikuttaa ja esimerkillään näyttämään miten rakennetaan päästövapaita yhteiskuntia.

Kenen pitäisi ottaa vastuu afrikkalaisten elintason nostamisesta ilman hiilidioksidipäästöjä?

Ei ole olemassa yksittäistä tahoa, kenelle voitaisiin vastuuta siirtää ilmastonmuutoksen vaikutuksen hillitsemisestä ja hallitsemisesta. Vastuunoton on tapahduttava joka tasolla: kansainvälinen yhteistyö, kansallinen politiikka, yrityskulttuuri, yhteisöt ja yksilöt. Sen on myös tapahduttava joka maassa, jotta globaalilta katastrofilta pystyttäisiin välttymään.  
 

Afrikan aurinkoenergian hyödyntäminen, miten toteutetaan?

Taaleri seuraa Afrikan aurinkoenergiamarkkinan kehittymistä aktiivisesti ja on tutkinut useampaa hanketta. Afrikassa on valtavasti potentiaalia, mutta hankkeisiin liittyy tyypillisesti merkittäviä riskejä (mm. kenelle ja millä ehdoilla tuotettu sähkö myydään), joita tulee arvioida huolellisesti.

Miten paljon tuulivoimaa Suomessa pitäisi olla, että hiilineutraali energiajärjestelmä olisi mahdollinen?

Kysymykselle ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä tuulivoima on aina osa energiaportfoliota ja sen osuus riippuu portfolion muista ratkaisuista, jossa erityisen isossa roolissa on säätövoima, kulutusjousto ja älykkään ratkaisut. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön tiekartassa vuodelta 2014 on esitetty Low Carbon Finland –skenaariossa 44%:n (48 TWh) osuutta sähkönkulutuksesta tuuli- ja aurinkosähkölle yhteensä. Kyseisen tiekartan laatimisen jälkeen on kuitenkin tapahtunut teknologista kehitystä ja eri skenaarioissa on kaavailtu pelkästään tuulivoimalle oli 50% osuutta sähköntuotannosta. Myös yhteiskunnan sähköistyminen vaikuttaa näihin lukuihin. 

Smart Energy Transition –hankkeessa aiotaan marraskuun lopussa julkaista hiilivapaan Suomen ratkaisumalleja, jossa tuulivoiman osuutta skenaariossa kuvataan konkreettisesti. Jäämme sitä jännityksellä odottamaan. 

Puhujat

Seminaarin ohjelma

14.30 Ilmoittautuminen ja kahvit

15.00 Tervetuloa | Peter Nyman, moderaattori

15.10 Taalerin rooli energia-alan murroksessa | Juhani Elomaa, toimitusjohtaja

15.20 Maapallon matka kohti katastrofaalisia muutoksia löytöretkeilijän silmin | Pata Degerman, löytöretkeilijä

15.50 Masdar’s Clean Energy Portfolio & Partnerships | Yousif Al Ali, Director, Business Growth, Masdar Clean Energy

16.15 Uusiutuvan energian kilpailukyky paranee - miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta? | Karoliina Auvinen, vuorovaikutusjohtaja ja tutkija, Aalto-yliopisto

16.40 TAUKO

17.10 Ohjelma jatkuu | Peter Nyman

17.15 Energian yllättävät tulevaisuudet | Pasi Vainikka, toimitusjohtaja, Solar Foods Oy

17.40 Taaleri Energian sijoitustuotteet: Pohjolan hyytävä viima ja etelän paahtava aurinko 
Kai Rintala, liiketoimintajohtaja
Jenny-Li Holmström, salkunhoitaja
Petri Isotalus, sijoitusjohtaja

18.10 Päätössanat | Juhani Elomaa

18.20 Illanvietto: ruokailu ja seurustelua

20.15 Bussit lähtevät (Tampere, Turku)

20.30 Seminaari päättyy