Omistajuus kuuluu kaikille

Omistaminen luo työtä, kasvua, vaurautta ja on investointi Suomeen. Meistä omistajuus kuuluu kaikille. Voit omistaa avullamme, voit omistaa kanssamme ja voit omistaa meitä. 

Avullamme voit sijoittaa erilaisiin sijoitus- ja pääomarahastoihin. Sijoitusrahastomme ovat menestyneet erinomaisesti. Suurin osa rahastoistamme saavutti mitalisijan vertailuryhmässään, ja 80 % tuotti vertailuindeksiään paremmin vuonna 2016. Pääomarahastojemme kautta osallistumme hankkeisiin, joilla rakennetaan suomalaista yhteiskuntaa, luodaan työpaikkoja ja edistetään kansantaloutta. 

Kanssamme voit sijoittaa erilaisiin kanssasijoittamisen hankkeisiin. Kanssasijoittaminen on konkreettinen omistamisen muoto, jossa sijoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa suoraan yksittäisiin listaamattomiin yhtiöihin tai erilaisiin hankkeisiin pitkällä aikavälillä.

Voit omistaa myös meitä. Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava finanssiryhmä. 1.4.2016 alkaen emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. 

Haluamme auttaa kaikkia suomalaisia näkemään omistamisen hyödyt ja löytämään oman tapansa omistaa. Kokonaisvaltainen omistaja-arvon lisääminen tarkoittaa sekä asiakkaan omaisuuden arvon kasvattamista että osakkeenomistajan sijoitusten arvonnousua ja osinkoja. Sen eteen teemme työtä joka päivä. 

Yhdistämme pääoman, ideat ja yrittäjyyden tavoitteenamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittää Suomen pääomamarkkinaa.
 

Tule mukaan – omistajuus kuuluu kaikille.