Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestää ja arpajaisveron suorittaa Taaleri Varainhoito Oy.

2. Arvontaan osallistuvat kaikki 3.12.2017 mennessä Taalerille yhteystietonsa jättäneet täysi-ikäiset ja täysivaltaiset henkilöt.

3. Osallistujien kesken arvotaan 1 kpl 1 000 euroa, jolla voittaja voi merkitä Taaleri Kaupassa yhden rahaston rahasto-osuuksia.

4. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

5. Arvonta suoritetaan 4.12.2017 mennessä.

6. Arvontaan eivät voi osallistua Taaleri-konsernin työntekijät.

7. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.

8. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti mahdollisimman pian arvonnan jälkeen.

9. Voittajan on annettava Taaleri Varainhoito Oy:n pyytämät tiedot Taaleri Kaupassa 31.12.2017 mennessä lunastaakseen palkintonsa. Muussa tapauksessa voittaja menettää palkintonsa.

10. Palkinto toimitetaan 31.1.2018 mennessä. Voittaja voi nostaa palkintonsa Taaleri Kaupasta aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua palkinnon toimittamisesta.

11. Voittaja vapauttaa Taaleri Varainhoito Oy:n kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan tai palkinnon lunastamisesta, käyttämisestä tai lunastamatta jättämisestä.

12. Taaleri Varainhoito Oy ei vastaa tietoteknisistä ongelmista, jotka voivat estää arvontaan osallistumisen tai palkinnon lunastamisen.

13. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Taaleri Varainhoito Oy:n arvontaa koskevia päätöksiä. Taaleri Varainhoito Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvonnan sääntöihin ja toteutukseen.

14. Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoitukseen.