Vastuuvaraumalauseke Taaleri sijoitusideat

Sijoitusideoiden tuottaja

Taaleri Varainhoito Oy (Y-tunnus 2080113-9), Kasarmikatu 21B, 00130 Helsinki, www.taaleri.com

Sijoitusideoiden tuottamiseen ovat osallistuneet:

Jarkko Sirenius, Johtaja, Arvopaperivälitys

Mika Koskimies, Senior Trader

Miikka Kuusi, Sales Trader

Markus Lappeteläinen, Senior Sales Trader

 

Valvova viranomainen

Taaleri toimii Finanssivalvonnan myöntämällä toimiluvalla ja Finanssivalvonnan valvonnassa. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi.

 

Järjestelyt eturistiriitojen estämiseksi

Taalerin välitystoiminto tuottaa sijoitusideat itsenäisesti ja riippumattomasti julkisten tietolähteiden perusteella. Muilla kuin nimetyillä sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä ei ole pääsyä sijoitusideoiden tuottamisessa käytettäviin tietoihin ja nimetyt henkilöt tekevät päätökset sijoitusideoihin liittyen itsenäisesti. Välitystoiminto seuraa jatkuvasti omaa toimintaansa ja tunnistaa sijoitusideoiden tuottamiseen liittyviä eturistiriitatilanteita. Tunnistetut eturistiriitatilanteet ja niiden ehkäisemiseksi toteutettavat toimenpiteet kirjataan Taalerin eturistiriitapolitiikkaan. Taalerin compliance-toiminto valvoo välitystoiminnon menettelyä sekä eturistiriitapolitiikan noudattamista suositusten laatimisessa.

 

Sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvien henkilöiden palkitseminen

Taalerin välitystoiminnon palkitseminen on sidoksissa välitystoiminnon tulokseen, johon vaikuttaa muun muassa toiminnon asiakkailta keräämät kaupankäynti- ja välityspalkkiot.

 

Sijoitusideoiden merkitys ja sijoitusaika

Sijoitusideaksi nostetulla arvopaperilla arvioidaan olevan vertailuryhmäänsä parempi tuottopotentiaali seuraavan alle 12 kuukauden aikajaksolla. Arvion muuttuessa arvopaperi poistetaan sijoitusideoista. Sijoitusideoita arvioidaan aina merkittävien tapahtumien jälkeen ja vähintään kuukausittain.

 

Vastuuvarauma

Sijoitusideat saattavat sisältää Taalerin yleistä tietoa ja näkemyksiä niiden julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Taalerin parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon.

Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Taaleri tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden, mielipiteiden tai suositusten oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Taaleritehdas-konsernin virallista kantaa.

Sijoitusideat ovat Taalerin immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä niitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Taalerin kirjallista etukäteislupaa.