Huhtamäki

Suljetut ideat
Suomi

Idea avattu
09.11.2016
ISIN
FI0009000459
Kaupankäyntitunnus
HUH1V
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Cap Index GI (kokonaistuotto)

Huhtamäki on globaalisti toimiva kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja. Sen liiketoiminta-alueet jakautuvat tarjoilu-, jousto- ja kuitu-pakkauksiin sekä pakkauskalvoihin. Yhtiö fokusoituu lisääntyvissä määrin ympäristöystävällisiin pakkauksiin.

Huhtamäki toimii 30 maassa yhteensä 61 tehtaalla ja se työllistää lähes 15 000 henkeä. Yhtiön suurin yksittäinen markkina-alue on Yhdysvallat lähes kolmanneksen osuudella yhtiön liikevaihdosta. Huhtamäki on globaali markkinajohtaja hävitettävissä ruokapakkauksissa sekä pakkaustoimituksissa pikaruoka- ja kahvilaketjuille.

Investment Case

Yhtiön markkina-asema on erittäin vahva ja sen tuote- ja asiakasportfoliot ovat hyvin hajautettu.

Elintarvikepakkaustoimialan yleistä kehitystä tukevia rakenteellisia trendejä ovat väestönkasvu, kaupungistuminen, sekä kasvavat vaatimukset ympäristöystävällisistä pakkausmateriaaleista. Nopeinta väestönkasvu on kehittyvillä markkinoilla, joiden osuus Huhtamäen liikevaihdosta on noin 38 %.

Investointitahti jatkuu reippaana, investoinnit ovat kasvua tukevia, ja uskomme yhtiön hyvän track recordin jatkuvan. Julkaistuista investoinneista suurin on Yhdysvaltojen kasvua tukeva Arizonassa sijaitsevan valmistus- ja jakelulaitoksen. Investoinnin kokonaimääräksi odotetaan hieman yli 100 miljoonaa dollaria.

Investoinneista huolimatta yhtiön nettovelkaisuus on edelleen laskussa ja mielestämme erittäin terveellä tasolla nettovelka/EBITDA 1,8x (31.10.2016). Se antaa yhtiölle liikkumavaraa jatkossakin ja uskomme kasvun yritysostoin jatkuvan.

Osakkeen arvostus on mielestämme houkutteleva suhteessa sen kilpailijoihin suhteessa Huhtamäen vahvaan markkina-asemaan ja ottaen huomioon kasvua tukevat investoinnit.

Riskit

Suotuisina jo pitkään pysytelleiden kustannusten (energia ja raaka-aineet) mahdollinen kääntyminen pidempiaikaiseen nousuun.

Osakkeen arvostus: P/E 2016 n. 20x ja 2017 n. 18x (8.11.2016) ei anna kovin laajalti tilaa kvartaalitason tulospettymyksille ja/tai kasvunäkymien heikentymisille.

Epäonnistuminen merkittävän kokoisessa yritysostossa.

Ajankohtaista


Ota yhteyttä