Intohimomme on edistää suomalaista omistajuutta

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä:
Varainhoito, Rahoitus ja Energia.

Taaleri-konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 81 miljoonaa euroa, hallinnoitava varallisuus 5,6 miljardia ja takauskanta 1,5 miljardia euroa. Taalerilla oli vuoden 2018 lopussa 4 100 osakkeenomistajaa.

Varainhoito-segmentin liiketoiminta koostuu asiakkaiden varallisuuden hoidosta, sijoitus- ja pääomarahastoista sekä suorasta sijoitustoiminnasta. Palvelumme on suunnattu yksityishenkilöille, institutionaalisille sijoittajille sekä yrityksille. Varainhoidon asiakasmäärä oli vuoden 2018 lopussa noin 4 600.

Rahoitus-segmenttimme muodostuu takauspalveluihin erikoistuneesta Garantiasta. Garantian tuotevalikoima kattaa mm. yrityksille tarjottavat lainatakaukset, kaupalliset takaukset, sijoitustakaukset ja jäännösarvotakaukset sekä kuluttajille yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavat asuntolainojen takaukset.

Vuoden 2016 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla toimintansa aloittanut Energiasegmentti etsii uusia sijoitusmahdollisuuksia ja kehittää kansainvälisiä enegiainfrahankkeita. Sen toiminta perustuu elinkaarimalliin: Energia-segmentti vastaa kehityskohteiden etsimisestä, valinnasta, hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja operoinnista aina energialaitosten myyntiin saakka.

Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy, Taaleri Sijoitus Oy, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj ja Ficolo Oy. Fellow Finance tarjoaa vertaislainapalveluja ja Ficolo Oy kehittää datakeskuksia.

Omistajuus kuuluu kaikille

Taalerin tarkoitus on vaikuttaa omistajuuteen Suomessa: ”Omistajuus kuuluu kaikille”. Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme Suomen pääomamarkkinaa yhdistämällä pääoman, ideat ja yrittäjyyden. Haluamme auttaa kaikkia suomalaisia näkemään omistamisen hyödyt ja löytämään oman tapansa omistaa.

Taalerin tavoitteena on omistaja-arvon kasvattaminen, mikä tarkoittaa sekä asiakkaan omaisuuden arvon kasvattamista että osakkeenomistajan sijoituksen arvonnousua ja osinkoja.

Tutustu Taaleriin