Ilmastokysymykset osana liiketoimintaa

Uusiutuva energia on vastaus kysymykseen maapallon kestokyvyn riittävyydestä. Tartumme sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, sillä taloudellinen kannattavuus on tehokkain tapa ohjata pääomia ilmaston kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Ilmastonmuutos muokkaa toimintaympäristöämme ja vaikuttaa ratkaisevalla tavalla sijoittajan riskeihin ja mahdollisuuksiin. Tämä megatrendi tulee ohjaamaan suuria pääomia sijoituskohteiden hinnoittelun ja riskiprofiilin muutoksen kautta. Uskomme, että juuri me Taalerilla voimme olla mukana vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Se tapahtuu luomalla ympäristöllisesti kestäviä ja taloudellisesti kannattavia uusiutuvan energian sijoituskohteita.

Taloudellinen ympäristö muuttuu jo yksistään ilmastoa koskevien poliittisten päätösten seurauksena. Pariisin ilmastosopimus joulukuussa 2015 on selkeä näyttö maailmanlaajuisesta tahtotilasta, jolla on vaikutuksia myös talouden ajureihin.

Vaade ilmaston nykyistä alhaisemmasta kuormittamisesta johtaa muun muassa teknologiseen kehitykseen, jolla luodaan hiilineutraaleja tai vähähiilisiä energialähteitä sekä parannetaan fossiilista energiaa käyttävien teknologioiden tehokkuutta. Sähköntuotannossa voi jo nyt yhtiökohtaisesti arvioida, kuinka suuri osuus fossiilisia polttoaineita käyttävistä tuotantolaitoksista on suljettava, ja paljonko on panostettava uusiutuvaan energiaan. 

Poliittiset päätökset ohjaavat pääomia

Olemme Taalerilla jo usean vuoden ajan rakentaneet strategiaamme tuomalla ilmastokysymykset osaksi liiketoimintaamme. Kun poliittiset päätökset Suomessa alkoivat ohjata energiatuotantoa uusiutuvan energian lähteisiin, perustimme rahastoja investoimaan tuulivoiman rakentamiseen ja biokaasulaitoksiin. 

Suunnannäyttäjän ja edelläkävijän roolimme auttavat myös asiakkaitamme varautumaan oman toimintaympäristönsä ja taloudellisten edellytystensä muutoksiin. Taalerin ilmastomyötäiset sijoitustuotteet, kuten uusiutuvan energian liiketoimintaan sijoittavat pääomarahastomme, ovat Suomessa ainutlaatuinen ja konkreettinen tapa toteuttaa ilmastotyötä käytännössä. Taalerin energiarahastoissa sijoittajan ei tarvitse tinkiä tuottotavoitteistaan toteuttaessaan omia ilmastopoliittisia linjauksiaan vastuullisesti. 

Kannattavat sijoituskohteet ilmaston paras turva

Uusiutuva energia on keskeinen vastaus kysymykseen maapallon kestokyvystä. Tartumme laajasti sen tarjoamiin erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin, sillä taloudellinen kannattavuus on tehokkain tapa ohjata pääomia ilmaston kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Olemme muodostaneet energiasta kolmannen liiketoimintasegmenttimme, jonka ytimenä ovat kotimaiset ja kansainväliset aurinko- ja tuulivoimahankkeet. Olemme verkostoituneet parhaiden kansainvälisten ja kotimaisten uusiutuvan energian toimijoiden kanssa voidaksemme hyödyntää kehittyneen energiateknologian tarjoamat mahdollisuudet globaalisti.

Olemme tehneet ilmastotyön asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi, kannattavaksi ja samalla vahvasti vaikuttavaksi. Näin vastaamme myös markkinoilta tulevaan kasvavaan kysyntään