Vastuullisuus
on tekoja ja vaikuttamista

Pysyvä muutos tehdään kestävällä liiketoiminnalla

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita.

Luomme kestävää tulevaisuutta. Vaikuttavuus on Taalerin vastuullisuuden kärki. Haemme aktiivisesti kannattavia hankkeita, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta.

Vaikutamme osaamisella ja intohimolla. Tarjoamme työntekijöillemme kasvualustan kehittyä ja mahdollisuuden profiloitua vaikuttajina yhteiskunnassa.

Rakennamme vankkaa luottamusta. Vaatimustenmukaisuus on Taalerin toiminnan vakaa perusta. Integroimme vastuullisuuden ja riskienhallinnan liiketoimintaan tarkoituksenmukaisesti.

Taalerin liiketoimintasegmentit toteuttavat vastuullista toimintatapaa, noudattavat hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Uskomme, että vastuullisesti toimiminen on kannattavaa ja kasvattaa pitkäaikaista omistaja-arvoa. Vastuullisuus sisältää mm. taloudellisen vastuun osakkeenomistajille, vastuun minimoida ja hallita ympäristövaikutuksia, vastuun työntekijöistä sekä laajemmasta yhteisöstä.

Kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme sillä ymmärrämme, että muuttuva lainsäädäntö ja ilmastonmuutos muuttavat toimintaympäristöämme pitkällä aikavälillä. Katsauskauden aikana Taaleri julkaisi uusiutuvan energian rahastojensa vaikutuksen. Tähän mennessä Taaleri on tuottanut 2 300 000 MWh uusiutuvaa sähköä.

Vastuullisuus on tekoja

Olemme pääomarahastoillamme, kanssasijoituksillamme ja muulla sijoitustoiminnallamme kehittäneet hankkeita, joilla on luotu työpaikkoja ja edellytyksiä yhteiskunnalliselle kehitykselle. Vuokrakoti-rahastollamme monipuolistamme ja helpotamme kohtuuhintaisen vuokra-asumisen
tarjontaa Suomen kasvukeskuksissa.

Kiertotalous-rahastomme kanavoi sijoituksia uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden alueilla toimiviin kotimaisiin kasvuyrityksiin. Afrikka-kiinteistörahastoillamme luomme edellytyksiä yhteiskunnalliselle kehitykselle Keniassa, Ruandassa ja Mosambikissa.

Energia-segmenttimme ensimmäinen tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan kansainvälisesti sijoittava rahasto perustettiin kesällä 2017. Sen uusiutuvan energian hankkeet vähentävät kasvihuonekaasujen päästökuormaa.
Vastuullisuus on mukana kaikkien sijoituskohteiden arvioinnissa.

Taaleri on mukana vastuuta kantamassa

Haluamme kasvaa kannattavasti ja toimia vastuullisesti sekä asiakkaitamme että yhteiskuntaa kohtaan. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Liityimme CDP-allekirjoittajiin vuonna
2017. CDP on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää ja jakaa tietoa muun muassa yritysten päästöistä. Hyödynnämme CDP:n kautta saamaamme dataa arvioidessamme sijoituskohteiden hiilijalanjälkeä. Kuulumme Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen
FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment Forum ry) perustajajäseniin ja olemme mukana FIBSissä (Finnish Business & Society), suomalaisten yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävien yritysten
verkostossa.

Liityimme myös Suomen pääomasijoitusyhdistykseen, joka edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla.

Vastuullinen sijoittaminen tarvitsee mittarit

Vuoden 2016 alussa voimaan astuneet YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) tulevat auttamaan  vastuullisuustavoitteiden konkretisoimisessa. Niiden avulla voimme huomioida paremmin yritysten toimien positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja kehitämme niiden soveltamista sijoitustoimintaamme myös jatkossa.