Taaleri
kantaa vastuunsa

Yhteiskunnan hyvinvointi ja kestävä kehitys

Taalerin tavoite yrityksenä on kasvaa kannattavasti ja samalla toimia vastuullisesti sekä asiakkaitamme että yhteiskuntaa kohtaan.

Vastuullisuusajattelumme perusta on liiketoimintamme vaikutus yhteiskunnan hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Varainhoitajana olemme vastuussa asiakkaidemme sijoitustarpeita palvelevien tuotteiden ja palvelujen tuottamisesta.

Kuulumme mm. maailmanlaajuiseen voittoa tavoittelemattomaan sijoittajien, yritysten ja julkisyhteisöjen CDP-yhteenliittymään, joka tähtää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä FIBS-verkostoon, jonka tavoitteena on edistää yritysten yhteiskuntavastuuta. Olemme vastuullista sijoittamista edistävän Finsif-yhdistyksen jäsen. Lisäksi tuemme International Womens’ Forum-yhdistystä, jonka tavoitteena on edistää naisjohtajuutta kansallisesti sekä yhdistää osaajia ja osaamista kansainvälisesti.  

Haluamme olla hyvä yrityskansalainen suomalaisessa yhteiskunnassa ja siksi tuemme erityisesti nuorten yrittäjyyttä ja kulttuuria. Olemme tukeneet taloudellisesti muun muassa Pikkuyrittäjiä, Tärähtäneiden Ämmien Dystopia-Utopia -projektia, HJK Akatemiaa, Nobot Oy:tä ja Taidekeskus Salmelaa.

Nuorissa on tulevaisuus

Pikkuyrittäjät/Nuori Yrittäjyys ry

Pikkuyrittäjät-ohjelma on alakouluille suunnattu 18 tunnin maksuton opinto-ohjelma, jossa lapset tutustuvat yrittäjyyteen ja perustavat 2-4 hengen ryhmissä oman Pikkuyrityksensä. Pikkuyrittäjät kuuluu Nuori Yrittäjyys ry:hyn.

Nuori Yrittäjyys ry vahvistaa toiminnallaan 7-25- vuotiaiden nuorten yrittäjyysasenteita, työelämätaitoja ja talouslukuosaamista oppimiseen perustuvien toimintamallien kautta. Viime vuonna NY-toiminnassa oli mukana 40 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen.

Tutustu Pikkuyrittäjiin osoitteessa: www.pikkuyrittajat.fi

HJK Akatemian kehittämisessä mukana

HJK Akatemian tarkoitus on olla paras reitti nuorelle jalkapalloon panostavalle pelaajalle toteuttaa unelmansa. Tarpeeksi varhain aloitettu laadukas työ nuorten kanssa parantaa merkittävästi mahdollisuutta päästä kotimaisen sarjan kautta Euroopan kovimpiin sarjoihin. HJK Akatemia on Suomessa ensimmäinen ammattimainen ponnistus, jossa rakennetaan väylä Euroopan kentille.

Taaleri ja HJK ovat solmineet kolmivuotisen sopimuksen vuonna 2016 HJK Akatemian tukemiseksi taloudellisesti.

Nobot Oy:n tekoja nuorten syrjäytymisen estämiseksi

Nobot on poikkeuksellinen yhtiö, jonka visiona on tarjota nuorille töitä ja ennen kaikkea kokemuksia vaikuttamisesta ja osallistumisesta, siis syrjäytymisen ehkäisyä parhaimmillaan. Olemme sijoittaneet Nobotiin auttaaksemme yritystä sen alkutaipaleella.

Lue lisää: www.nobot.fi

Tärähtäneet ämmät: Dystopia-utopia -projekti

Tärähtäneet ämmät (Katriina Haikala ja Vilma Metteri) haastavat vallitsevat, yksilön toimintaa rajoittavat sosiaaliset normit. Heidän työskentelynsä on yleisöä, yhteisöjä ja yksilöitä osallistavaa ja rohkaisevaa. Dystopia /Utopia on valokuvaukseen ja skenaariotyöskentelyyn pohjautuva taideprojekti, joka toteutetaan lastensuojelun piirissä olevien nuorten kanssa.

Projekti on suunnattu 12-17 -vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, ja siihen osallistuu kerrallaan viisi nuorta. Nuorten ja taiteilijoiden kanssa yhteistyössä toimivat nuorten vanhemmat tai huoltajat, lastensuojelun instituutiot ja laitokset. Projekti on toteutettu vuosina 2013-2015 kolme kertaa yhteistyössä yksityisten ja kunnallisten lastensuojelulaitosten kanssa.

Tutustu projektiin verkossa osoitteessa www.dystopiautopia.com