Kanssasijoittaminen

Taalerilla omistajuus kuuluu kaikille. Meidän kanssamme pääset sijoittamaan myös toistaiseksi listaamattomiin yrityksiin tai erilaisiin hankkeisiin, joissa arvoa luodaan pitkäjänteisellä omistajuudella.

Kanssasijoittaminen on konkreettinen omistamisen muoto, jossa sijoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa suoraan yksittäisiin listaamattomiin yhtiöihin tai erilaisiin hankkeisiin pitkällä aikavälillä.

Sijoitamme kohteisiin aina itse, ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta päästä mukaan samoin ehdoin. Minimisijoitus on tyypillisesti vähintään 100.000 euroa.

Etsimme kohteita ennakkoluulottomasti, ja Taaleri on kanssasijoittamisen kohteissa aina suurin omistaja. Sijoittaja voi itse arvioida kohteen ja päättää, haluaako olla mukana kanssasijoittamassa yhdessä Taalerin ja muiden sijoittajien kanssa.

Sijoituksien tuotto perustuu ammattitaitoisen, aktiivisen omistajuuden kautta luotuun kohteen arvonnousuun. Riskit ovat samanlaisia kuin perinteisessäkin yrittäjyydessä.

Oikeanlaisen yrittäjän löytäminen on erityisen tärkeää. Yrittäjä tuo hankkeeseen toimiala- ja Taaleri rahoituksen osaamisen. Taaleri on mukana kasvollisena omistajana, joka osallistuu yhtiön arkeen.

Aiheesta muualla: 

 


Kanssasijoituskohteemme

Geoenergia

Geoterminen energia syntyy maan sisuksissa radioaktiivisen hajoamisen seurauksena. Se on kalenterista ja sääolosuhteista riippumaton, tasainen ja lähes päästötön energianlähde. 

Geotermisen energian hyödyntämiseen käytettävä teknologia on kehittynyt viime vuosina merkittävästi hyödyntäen mm. öljynporauksesta saatuja kokemuksia. Nykytietämyksellä ja -teknologialla geotermisen energian globaalista potentiaalista on käytetty vasta 6-7 %.

Taaleri Geoenergia

Taaleri Geoenergia on Suomen ensimmäinen vihreään, lähes päästöttömään geotermiseen energiaan sijoittava kanssasijoittamisen kohde.

Kohde on suljettu, eikä siihen voida enää ottaa uusia sijoituksia.

Lue lisää:

 


Rauma Marine Construction (Rauman Telakka)

Tammikuussa 2016 Taaleri Telakka teki pääomasijoituksen Rauman telakkaa operoivaan Rauma Marine Construction Oy:hyn (RMC) yhdessä Teollisuussijoituksen sekä Finda Oy:n kanssa. RMC suunnittelee ja toteuttaa laivanrakennushankkeet soveltaen verkostomaista liiketoimintamallia, joka perustuu pitkäjänteisiin strategisiin kumppanuuksiin. RMC vastaa laivaprojektien projektinhallinnasta, taloudesta ja laadunvalvonnasta. Verkostomalli, vuokratut tilat ja veturiyrityksen asema Seaside Industry Park Raumassa mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan pienillä yleiskustannuksilla.

www.rmcfinland.fi

Taaleri Telakka

Taaleri Telakka on vuonna 2016 perustettu kommandiittiyhtiö, joka omistaa noin 21,4 % RMC:n osakekannasta. Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Telakan kautta yhtiöön. Loput osakkeet ovat kotimaisessa omistuksessa.

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.


Taaleri Merenkulku

Taaleri Merenkulku on vuonna 2016 perustettu kommandiittiyhtiö, joka sijoittaa varansa yhdessä FinnFleetin kanssa perustettuun yhtiöön rahoittaen tämän liiketoimintaa. Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Merenkulun kautta hankkeeseen.

Kohde on suljettu, eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoituksia.

FinnFleet

FinnFleet tekee sijoituksia kansainväliseen merenkulkuun yhdessä maailman suurimpien varustamoiden kanssa. Yhtiön liiketoiminnan ydin on seurata tätä syklistä markkinaa ja tehdä analyysiinsä perustuen aikarahtisopimuksia laivoista. Aikarahtisopimuksella yhtiö saa rahtilaivan tyypillisesti 1-3 vuodeksi käyttöönsä kiinteää päivähintaa vastaan. Mikäli itse rahtien hinnat kehittyvät positiivisesti syntyy erotuksesta voittoa ja päinvastoin. Tämä suomalaisvetoinen yhtiö on toiminut nykyisellä liiketoimintamallillaan vuodesta 2013 asti erinomaisin tuloksin ja taustahenkilöillä on kymmenien vuosien kokemus merenkulun alalta.

Lue lisää:

 


Mattiovi

Syksyllä 2013 Taaleri Ovirahasto hankki omistukseensa enemmistön vuonna 1911 perustetusta Mattiovi Oy:stä. Mattiovi on Suomen suurin sisäovivalmistaja, nykyaikainen, tuotantonsa kehittämiseen voimakkaasti panostava yritys, joka tunnetaan laadukkaista ovistaan sekä kuluttajien että rakennusteollisuuden tarpeisiin.

30.6.2017 sovitussa omistusjärjestelyssä Mattiovi Oy:n koko osakekanta siirtyi JELD-WENin omistukseen.

Lue lisää tiedotteesta.