Kanssasijoittaminen

Taalerilla omistajuus kuuluu kaikille. Meidän kanssamme pääset sijoittamaan myös toistaiseksi listaamattomiin yrityksiin tai erilaisiin hankkeisiin, joissa arvoa luodaan pitkäjänteisellä omistajuudella.

Kanssasijoittaminen on konkreettinen omistamisen muoto, jossa sijoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa suoraan yksittäisiin, listaamattomiin yhtiöihin tai erilaisiin hankkeisiin pitkällä aikavälillä.

Sijoitamme kohteisiin aina itse, ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta päästä mukaan samoin ehdoin. Minimisijoitus on tyypillisesti vähintään 100.000 euroa.

Etsimme kohteita ennakkoluulottomasti. Sijoittaja voi itse arvioida kohteen ja päättää, haluaako olla mukana kanssasijoittamassa yhdessä Taalerin ja muiden sijoittajien kanssa.

Sijoituksien tuotto perustuu ammattitaitoisen, aktiivisen omistajuuden kautta luotuun kohteen arvonnousuun. Riskit ovat samanlaisia kuin perinteisessäkin yrittäjyydessä.

Oikeanlaisen yrittäjän löytäminen on erityisen tärkeää. Yrittäjä tuo hankkeeseen toimiala- ja Taaleri rahoituksen osaamisen. Taaleri on mukana kasvollisena omistajana, joka osallistuu yhtiön arkeen.

Aiheesta muualla: 

Kanssasijoituskohteemme

Taaleri Datacenter

Taaleri Datacenter Ky omistaa tasaosuuksin yhdessä Pontos Oy:n kanssa enemmistön Ficolosta. Taaleri ja Pontos ovat suunnitelleet investoivansa merkittävästi omaa pääomaa Ficolon suunnittelemaan pääkaupunkiseudun datakeskushankkeeseen. Päätös uuden datakeskuksen sijainnista on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2018 aikana ja sen ennustetaan olevan käytössä vuoden 2019 aikana.

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky:n voitonjakolainan tiedot

Ficolo Oy

Vuonna 2011 perustettu Ficolo Oy on datakeskusyhtiö, joka on erikoistunut palvelemaan IT-yhtiöitä niiden muuntaessaan liiketoimintaansa pilvipalveluiksi. Ficololla on vahva yrittäjätiimi, joka on kannattavasti kasvattanut yhtiötä. 


Taaleri Varustamo

Taaleri Varustamo on vuonna 2018 perustettu kommandiittiyhtiö, joka omistaa Aalto Shipping Companyn yhdessä toimivan johdon kanssa. Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Varustamon kautta yhtiöön. Loput osakkeet ovat kotimaisessa omistuksessa.

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Aalto Shipping Company

Aalto Shipping Company haluaa tulevien vuosien aikana kasvaa vahvaksi ja varteenotettavaksi toimijaksi varustamoalalla. Siinä yhdistyvät suomalaisuus, korkea meriteknologian osaaminen ja myös suomalaisen laivanpäällystön ammattitaito etenkin talvimerenkulussa. Yhtiö tulee keskittymään jäävahvistettujen kuivarahti-, kontti- ja Ro-Ro-alusten omistamiseen, miehittämiseen ja kunnossapitoon.


Taaleri Geoenergia

Taaleri Geoenergia on Suomen ensimmäinen geotermiseen energiaan sijoittava kanssasijoittamisen kohde.

Kohde on suljettu, eikä siihen voida enää ottaa uusia sijoituksia.

Geoenergia

Geoterminen energia syntyy maan sisuksissa radioaktiivisen hajoamisen seurauksena. Se on kalenterista ja sääolosuhteista riippumaton ja tasainen energianlähde. 

Geotermisen energian hyödyntämiseen käytettävä teknologia on kehittynyt viime vuosina merkittävästi hyödyntäen mm. öljynporauksesta saatuja kokemuksia. Nykytietämyksellä ja -teknologialla geotermisen energian globaalista potentiaalista on käytetty vasta 6-7 %.
 

Taaleri Telakka

Taaleri Telakka on vuonna 2016 perustettu kommandiittiyhtiö, joka omistaa noin 24,7 % RMC:n osakekannasta. Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Telakan kautta yhtiöön. Loput osakkeet ovat kotimaisessa omistuksessa.

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Rauma Marine Construction (Rauman Telakka)

Tammikuussa 2016 Taaleri Telakka teki pääomasijoituksen Rauman telakkaa operoivaan Rauma Marine Construction Oy:hyn (RMC) yhdessä Teollisuussijoituksen sekä Finda Oy:n kanssa. RMC suunnittelee ja toteuttaa laivanrakennushankkeet soveltaen verkostomaista liiketoimintamallia, joka perustuu pitkäjänteisiin strategisiin kumppanuuksiin. RMC vastaa laivaprojektien projektinhallinnasta, taloudesta ja laadunvalvonnasta. Verkostomalli, vuokratut tilat ja veturiyrityksen asema Seaside Industry Park Raumassa mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan pienillä yleiskustannuksilla.

www.rmcfinland.fi

Taaleri Merenkulku

Taaleri Merenkulku on vuonna 2016 perustettu kommandiittiyhtiö, joka sijoittaa varansa yhdessä FinnFleetin kanssa perustettuun yhtiöön rahoittaen tämän liiketoimintaa. Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Merenkulun kautta hankkeeseen.

Kohde on suljettu, eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoituksia.

FinnFleet

FinnFleet tekee sijoituksia kansainväliseen merenkulkuun yhdessä maailman suurimpien varustamoiden kanssa. Yhtiön liiketoiminnan ydin on seurata tätä syklistä markkinaa ja tehdä analyysiinsä perustuen aikarahtisopimuksia laivoista. Aikarahtisopimuksella yhtiö saa rahtilaivan tyypillisesti 1-3 vuodeksi käyttöönsä kiinteää päivähintaa vastaan. Mikäli rahtien hinnat kehittyvät positiivisesti syntyy erotuksesta voittoa ja päinvastoin. Tämä suomalaisvetoinen yhtiö on toiminut nykyisellä liiketoimintamallillaan vuodesta 2013 asti hyvin tuloksin ja taustahenkilöillä on kymmenien vuosien kokemus merenkulun alalta.

 

Taaleri Ovitehdas

Syksyllä 2013 Taaleri Ovitehdas Ky hankki omistukseensa enemmistön vuonna 1911 perustetusta Mattiovi Oy:stä. Mattiovi on Suomen suurin sisäovivalmistaja, nykyaikainen, tuotantonsa kehittämiseen voimakkaasti panostava yritys, joka tunnetaan laadukkaista ovistaan sekä kuluttajien että rakennusteollisuuden tarpeisiin.

30.6.2017 sovitussa omistusjärjestelyssä Mattiovi Oy:n koko osakekanta siirtyi JELD-WENin omistukseen.