Kiinteistösijoitukset Afrikassa

Afrikan kasvua jarruttaa oman pääoman puute. Kiinteistöjä rakentamalla mahdollistetaan uusien toimijoiden tulo markkinoille, jotka puolestaan työllistävät ja luovat uutta pääomaa. 

Vuosina 2011-2015 maailman nopeimmin kasvaneista talouksista seitsemän kymmenestä on Afrikassa. Afrikassa asuu jo 15 % koko maailman väestöstä ja joka vuosi syntyy 27 miljoonaa afrikkalaista. Afrikkalaisista 60 % on alle 30-vuotiaita.

Hormonipiikin Afrikan rakennemuutokselle antaa talouden rakennemuutos: matalan tuottavuuden maatalousvaltaisista yhteiskunnista siirrytään vauhdilla teollisuus- ja palveluyhteiskuntiin. Kulutuskysyntä vahvistuu ja luo positiivisen kierteen. Teollistumisen vetämänä Itä-Afrikka on siirtynyt kestävän kehityksen aikakauteen.

Afrikassa pääomapula

Arfikan kasvua jarruttaa oman pääoman puute. Pääomaintensiivinen kiinteistösektori on tällä hetkellä talouden kasvun este, koska yrityksille ei ole tarjolla toimitiloja eikä ihmisille asuntoja. Toimitilaa rakentamalla mahdollistetaan uudet työpaikat, jotka taas luovat palkkatuloja, lisäävät kulutusta ja luovat tarvetta asunnoille.

Oman pääoman puute estää lainarahoituksen käytön ja aiheuttaa lukkotilanteen. Tarjoamalla omaa pääomaa kiinteistösektorille mahdollistetaan talouden kasvu, ja siksi omalle pääomalle on odotettavissa hyvin korkeaa tuottoa.

Itä-Afrikassa vahvat talouden  veturit

Itä-Afrikan keskuspankkien toimiva ja aktiivinen rahapolitiikka luo makroekonomista vakautta. Alueen demografinen rakenne, nuori ja kasvava väestö yhdistettynä vahvaan ostovoiman kasvuun on talouden veturi. Aluehallinto on toimivaa ja läpinäkyvää, ja oikeaan suuntaan menevät poliittiset muutokset parantavat toimintaympäristöä.

Vahva paikallisosaaminen

Taalerilla on oma toimipiste Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Siellä toimii Afrikan kiinteistösektorin osaaja Antti-Jussi Ahveninen, jolla on erittäin vahva paikallistuntemus ja verkostot etenkin Keniassa, Mosambikissa ja Ruandassa.

Teemme saumatonta yhteistyötä osaavien paikallisten kumppanien kanssa, valitsemme yhdessä optimaalisimmat sijoituskohteet ja varmistamme sijoittajiemme pääsyn osaksi afrikkalaisia kiinteistösijoitusmarkkinoita.

Taaleri Afrikka I -rahasto

Taaleri harjoittaa kiinteistösijoittamista kehittyvään Afrikkaan vahvalla kokemuksella ja paikallisella osaamisella. Taalerin ensimmäinen Afrikka-rahasto on sijoittanut kiinteistökehityshankkeisiin Keniassa, Ruandassa ja Mosambikissa. Taaleri Pääomarahastojen Afrikka-tiimi johtaa hankkeita projektiyhtiötasolla aina konseptoinnista irtaantumiseen asti yhteistyössä tarkkaan valittujen paikallisten partnerien kanssa.

Taaleri Afrikka I Rahasto on jo suljettu eikä siihen enää hyväksytä uusia sijoittajia.

Taaleri Afrikka II -rahasto

Taaleri Afrikka II on Taalerin toinen afrikkalaisiin kiinteistökohteisiin sijoittava rahasto. Rahasto on toistaiseksi suljettu eikä siihen tällä hetkellä hyväksytä uusia sijoittajia

Salkunhoitaja

Antti-Jussi Ahveninen

Johtaja, Afrikka-kiinteistöt

+358 46 714 7100
antti-jussi.ahveninen@taaleri.com

Sijoitusblogit