Afrikan vuosikymmen jatkuu

Afrikan kasvua jarruttaa oman pääoman puute. Kiinteistöjä rakentamalla mahdollistetaan uusien toimijoiden tulo markkinoille, jotka puolestaan työllistävät ja luovat uutta pääomaa. Taalerilla on nyt myynnissä uusi Afrikka-pääomarahasto, jonka kautta sijoittajan on helppo päästä mukaan Afrikan markkinoille.

Vuosina 2011-2015 maailman nopeimmin kasvaneista talouksista seitsemän kymmenestä on Afrikassa. Afrikassa asuu jo 15 % koko maailman väestöstä ja joka vuosi syntyy 27 miljoonaa afrikkalaista. Afrikkalaisista 60 % on alle 30-vuotiaita.

Hormonipiikin Afrikan rakennemuutokselle antaa talouden rakennemuutos: matalan tuottavuuden maatalousvaltaisista yhteiskunnista siirrytään vauhdilla teollisuus- ja palveluyhteiskuntiin. Kulutuskysyntä vahvistuu ja luo positiivisen kierteen. Teollistumisen vetämänä Itä-Afrikka on siirtynyt kestävän kehityksen aikakauteen.Afrikka II Rahasto

Taaleri Afrikka II on Taalerin toinen afrikkalaisiin kiinteistökohteisiin sijoittava rahasto. Rahasto on toistaiseksi suljettu eikä siihen tällä hetkellä hyväksytä uusia sijoittajia

Afrikassa pääomapula

Arfikan kasvua jarruttaa oman pääoman puute. Pääomaintensiivinen kiinteistösektori on tällä hetkellä talouden kasvun este, koska yrityksille ei ole tarjolla toimitiloja eikä ihmisille asuntoja. Toimitilaa rakentamalla mahdollistetaan uudet työpaikat, jotka taas luovat palkkatuloja, lisäävät kulutusta ja luovat tarvetta asunnoille.

Oman pääoman puute estää lainarahoituksen käytön ja aiheuttaa lukkotilanteen. Tarjoamalla omaa pääomaa kiinteistösektorille mahdollistetaan talouden kasvu, ja siksi omalle pääomalle on odotettavissa hyvin korkeaa tuottoa.

Afrikka-rahastomme johtaja Antti-Jussi Ahveninen kertoo kiinteistösijoittamisesta Afrikkaan. Katso video.


Itä-Afrikassa vahvat talouden veturit

Itä-Afrikan keskuspankkien toimiva ja aktiivinen rahapolitiikka luo makroekonomista vakautta. Alueen demografinen rakenne, nuori ja kasvava väestö yhdistettynä vahvaan ostovoiman kasvuun on talouden veturi. Aluehallinto on toimivaa ja läpinäkyvää, ja oikeaan suuntaan menevät poliittiset muutokset parantavat toimintaympäristöä.

Taaleri Afrikka I sijoittanut jo Afrikkaan

Taaleri harjoittaa kiinteistösijoittamista kehittyvään Afrikkaan vahvalla kokemuksella ja paikallisella osaamisella. Taalerin ensimmäinen Afrikka-rahasto on sijoittanut kiinteistökehityshankkeisiin Keniassa, Ruandassa ja Mosambikissa. Taaleri Pääomarahastojen Afrikka-tiimi johtaa hankkeita projektiyhtiötasolla aina konseptoinnista irtaantumiseen asti yhteistyössä tarkkaan valittujen paikallisten partnerien kanssa.

Taaleri Afrikka I Rahasto on jo suljettu eikä siihen enää hyväksytä uusia sijoittajia.


Vahva paikallisosaaminen

Taalerilla on oma toimipiste Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Siellä toimii Afrikan kiinteistösektorin osaaja Antti-Jussi Ahveninen, jolla on erittäin vahva paikallistuntemus ja verkostot etenkin Keniassa, Mosambikissa ja Ruandassa.

Teemme saumatonta yhteistyötä osaavien paikallisten kumppanien kanssa, valitsemme yhdessä optimaalisimmat sijoituskohteet ja varmistamme sijoittajiemme pääsyn osaksi afrikkalaisia kiinteistösijoitusmarkkinoita.


Salkunhoitaja


Aloitetaanko YHTEINEN MATKA?

Kirjaa yhteystietosi lomakkeeseen, niin kuulet meistä tuotapikaa.

Tilaa uutiskirje

Taalerin uutiskirje Ajan hermolla ilmestyy kerran viikossa maanantaisin. Uutiskirjeessä saat aina tuoreimman näkemyksen markkinoista suoraan sijoittamisen asiantuntijoiltamme, pääset lukemaan uusimmat blogimme sekä seuraamaan, mitä muuta ympärillämme tapahtuu.

Tilaa Taalerin Ajan hermolla -uutiskirje kirjoittamalla alle sähköpostiosoitteesi.