Kiinteistökehitysrahasto

Kiinteistökehitysrahasto jalostaa maa-alueita ja kiinteistöjä rakennuttamalla uusia kohteita, hakemalla sopivia kohteita käyttötarkoitusten muutoksille sekä tekemällä sijoituksia kiinteistökehityskohteisiin tai näitä toteuttaviin hankkeisiin. Kehityskohteet tulevat pääosin asuinkäyttöön. Rahasto rakennuttaa pääasiallisesti vapaarahoitteisia asuinkerrostaloja ja hyödyntää RS-järjestelmää.

Rahasto pyrkii hankkimaan tonttimaata (kohteiden oma suunnittelu ja rakennuttaminen), konversio- eli muutostyökohteita (ammattitaitoisella kiinteistön jalostamisella saavutetaan arvonnousua) ja osakkuuksia yhteistyöhankkeista.

Kiinteistökehitysrahasto on suljettu eikä siihen voida enää ottaa uusia sijoittajia.

Salkunhoitajat

Jouni Alho

Jouni Alho

Johtaja, kiinteistörahastot

+358 50 305 4104
jouni.alho@taaleri.com

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö

+358 44 544 4445
jan.hellman@taaleri.com