Kiinteistökehitysrahaston voitonjakolaina

MIKÄ ON VOITONJAKOLAINA?

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti kunkin voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Taaleri Sijoittajan tietopaketista.

TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA

TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky laskee liikkeelle voitonjakolainan, jolla kerätyt varat se sijoittaa Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky:n (”Rahasto”) rahasto-osuuksiin. Rahasto puolestaan sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin kiinteistökehityshankkeisiin. Rahasto voi ottaa vierasta pääomaa enintään 80 % sijoitustensa hankintahinnoista.

Sijoitus Rahastoon muodostaa käytännössä koko liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan. Siksi voitonjakolainan tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Rahaston kanssa ja sijoittajan tulee tutustua huolellisesti myös Rahaston ehtoihin ja riskeihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Rahaston liiketoiminnan alkaessa tuottaa vapaata kassavirtaa operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Rahaston sijoittajille (ml. TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja pääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

KENELLE JA MIKSI

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle. Sijoitus tehdään suljettuun rahastoon, jonka toimikausi on jopa 10 vuotta pitkä ja joka ei välttämättä pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Rahaston liiketoiminta ei ole voitollista, Rahasto ei pysty maksamaan lainkaan tuottoa sijoittajille.

TIETOA TUOTTEESTA

Sijoitus Rahastoon tehdään välillisesti merkitsemällä Rahaston yhden yhtiömiehen (TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. Minimisijoitus voitonjakolainassa on 10 000 euroa.

Kiinteistökehitysrahaston voitonjakolainan perustiedot

Arvopaperi
Kiinteistökehitysrahaston voitonjakolaina
ISIN
FI4000167036
Arvopaperityyppi
Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta
Euro
Liikkeeseenlaskija
TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky
Syöttörahaston hoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä
10 000 euroa
Lliikkeeseenlaskuhinta
100 %
Merkintäpalkkio
1 % merkinnän nimellisarvosta
Korko
Lainalle maksetaan tuottokorkoa liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu
Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain 15.5.
Eräpäivä
Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Se maksetaan kuitenkin takaisin viimeistään Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Sijoituskohteet
TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky sijoittaa varojaan vain Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky:n yhtiömiesosuuteen, Suomessa toimiluvan saaneiden tallletuspankkien pankkitalletuksiin sekä erikoissijoitusrahasto Parkin rahasto-osuuksiin.
Merkintäaika
17.8.2015-30.6.2016
Merkintöjen hyväksyminen
Joka toisen viikon perjantai alkaen 7.11.2014
Lisätieto
Lisätietoja voitonjakolainasta löytyy Tarjousesitteestä.
Sarjan koko
3 353 000 euroa

SIJOITUSKOHTEIDEN PALKKIOT

Merkintäpalkkio
2 %
Hallinnointipalkkio
1,25 % p.a.
Tuottopalkkio
30 %
Erikoissijoitusrahasto Parkin hallinnointipalkkio
0,20 % p.a.

HINTA KALENTERIVUODEN LOPUSSA

31.12.2015
98,030177
31.12.2016
97,379597
31.12.2017
92,246410
31.12.2018
97,031644