Taaleri Päiväkotikiinteistöt

Taaleri Päiväkotikiinteistöt Ky

Rahaston tavoitteena on rakennuttaa noin 80 miljoonan euron arvoinen päiväkoti- ja hoivakiinteistörahasto sekä mahdollistaa modernien, terveiden ja turvallisten tilojen kehittäminen päivähoitoon ja hoiva-alan muille toimijoille. 

Yksityinen päivähoito on alkanut yleistyä vasta 2000-luvulla, joten yksityisten päiväkotien etuina ovat monesti uudemmat ja modernimmat tilat. Yksityinen varhaiskasvatus on tarjonnut kunnille myös joustavuutta ja kustannustehokkuutta. 

Väestön ikääntyminen ja eliniänodotusten pidentyminen kasvattavat puolestaan hoivapalvelujen ja hoivakiinteistöjen käyttäjä- ja sijoittajakysyntää.

Päiväkoti- ja hoivakotitoimijat tarvitsevat uusia tiloja. Esimerkiksi hoivakotien määrän tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2040 mennessä, jotta väestön ikääntymisen luomat tarpeet voidaan täyttää. Lisäksi sadattuhannet suomalaiset altistuvat pävittäin home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille ja merkittävistä kosteus- ja homevaurioista kärsiviä koulu- ja päiväkotitiloja käyttää 170 000 - 260 000 ihmistä. Suomessa onkin kysyntää uusille, terveille tiloille.  

Taaleri Päiväkotikiinteistöt-rahaston tavoitteena onkin lisätä modernien ja turvallisten päiväkoti- ja hoivakotikiinteistöjen tarjontaa ja näin edistää koko toimialan kehitystä.

Salkunhoitajat

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö

+358 44 544 4445
jan.hellman@taaleri.com

Jouni Alho

Jouni Alho

Johtaja, kiinteistörahastot

+358 50 305 4104
jouni.alho@taaleri.com