Tallikiinteistöt Omistajat Ky -voitonjakolaina

Mikä on voitonjakolaina?

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti kunkin voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Taaleri Sijoittajan tietopaketista.

Taaleri Tallikiinteistöt Omistajat Ky:n voitonjakolaina

Taaleri Tallikiinteistöt Omistajat Ky ("Liikkeeseenlaskija") laskee liikkeelle voitonjakolainan, jolla kerätyt varat se sijoittaa Taaleri Tallikiinteistöt Ky:n (”Rahasto”) yhtiömiesosuuteen. Rahasto sijoittaa varansa Suomessa ja Ruotsissa sijaitseviin talliosakekohteisiin.

Sijoitus Rahastoon muodostaa käytännössä koko Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan ja voitonjakolainan tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Rahaston kanssa. Sijoittajan tuleekin hyvissä ajoin ennen sijoituspäätöksen tekoa tutustua huolellisesti Taaleri Tallikiinteistöt Omistajat Ky:n voitonjakolainan 17.8.2018 päivättyyn tarjousesitteeseen ja erityisesti sen sisältämiin Rahaston ehtoihin ja riskeihin.

Rahaston liiketoiminnan alkaessa  tuottaa vapaata kassavirtaa operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Rahaston sijoittajille (ml. Taaleri Tallikiinteistöt Omistajat Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja pääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

Kenelle ja miksi

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle. Sijoitus tehdään suljettuun Rahastoon, jonka toimikausi on jopa yhdeksän vuotta pitkä ja joka ei välttämättä pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Rahaston tekemät sijoitukset eivät osoittaudu onnistuneiksi, ei Rahasto pysty maksamaan tuottoa tai lainapääomaa takaisin sijoittajille osittain tai kokonaan.

Tietoa tuotteesta

Sijoitus Rahastoon tehdään välillisesti merkitsemällä Rahaston yhden yhtiömiehen (Taaleri Tallikiinteistöt Omistajat Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. Minimisijoitus voitonjakolainassa on 10 000 euroa.

Taaleri Tallikiinteistöt Ky materiaalit

Tutustu materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa. 

→ Sijoitusmuistio
Tarjousesite
→​ Avaintietoasiakirja​​​​​​

Perustiedot

Arvopaperin nimi
Taaleri Tallikiinteistöt Omistajat Ky:n voitonjakolaina
ISIN
FI4000348560
Arvopaperityyppi
Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta
Euro
Liikkeeseenlaskija
Taaleri Tallikiinteistöt Omistajat Ky
Rahaston hoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä
10 000 euroa, merkintäsumma maksetaan erissä Liikkeeseenlaskijan antamien ohjeiden mukaan.
Lliikkeeseenlaskuhinta
100 %
Merkintäpalkkio
2 % merkinnän nimellisarvosta. Merkintäpalkkio suoritetaan merkityn lainamäärän lisäksi.
Korko
Lainalle maksetaan tuottokorkoa Liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu
Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain
LAINAN PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU
Lainan pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain Liikkeeseenlaskijan päätöksellä.
Eräpäivä
Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Laina erääntyy kuitenkin viimeistään Taaleri Tallikiinteistöt Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Varojen sijoituskohteet
Lainalla kerätyt varat Liikkeeseenlaskija saa sijoittaa vain Taaleri Tallikiinteistöt Ky:n yhtiömiesosuuteen, Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien pankkitalletuksiin sekä erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkin rahasto-osuuksiin.
Merkintäaika
27.8.2018 – 31.12.2018
Merkintöjen hyväksyminen
27.8.2018 alkaen päivittäin
Hyväksyttyjen merkintöjen määrä
3 966 000 € (28.12.2018)

SIJOITUSKOHTEIDEN PALKKIOT

TAALERI TALLIKIINTEISTÖT MERKINTÄPALKKIO
2 % sijoitussitoumuksen määrästä
TAALERI TALLIKIINTEISTÖT HALLINNOINTIPALKKIO
2,00 % p.a. laskettuna ennen Taaleri Tallikiinteistöt Ky:n sijoituskohteille tehtyä ulkopuolista arvonmääritystä sijoituskohteisiin sitoutuneen pääoman nimellisarvoisesta kokonaismäärästä ja sen jälkeen, kun sijoituskohteille on tehty ulkopuolinen arvonmääritys, arvonmäärityksen mukaisesta sijoituskohteiden velattomasta arvosta.
TAALERI TALLIKIIINTEISTÖT TUOTTOPALKKIO
25 % yli 6,0 % p.a. sisäisen korkokannan tuoton (IRR) laskettuna kutsutuille sijoitussitoumuksille Rahaston purkamisen yhteydessä.
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PARKIN HALLINNOINTIPALKKIO
0,20 % p.a. rahaston arvosta

HINTA KALENTERIVUODEN LOPUSSA

31.12.2018
100,00000

Voitonjakolainaa voi merkitä Taaleri Varainhoito Oy:n toimipisteissä.

Voitonjakolainaan ei sisälly luovutusrajoituksia, mutta tuotteella ei ole järjestettyä jälkimarkkinaa. Mikäli haluat luopua voitonjakolainasta, ota yhteyttä Taalerin yhteyshenkilöösi.

Talliosake on DEN Finland Oy:n tavaramerkki.