Tonttirahastot

Tonttimaa on konkreettinen ja historiallisesti katsottuna vakaa sijoituskohde. Sen arvo on säilynyt ja pitänyt pintansa inflaatiota vastaan. Tonttimaan hinta on noussut tasaisesti ja trendi näyttää jatkuvan - vuokratonteille on kysyntää. 

Asuntojen ja toimitilojen rakentaminen edellyttää rakentamistarkoitukseen kaavoitettua tonttimaata. Tontit on yleensä ostettava, sillä vuokraajia ei juuri valtion ja kuntien lisäksi ole. Tonttimaahan sitoutuu merkittävästi pääomaa, joka on pois rakentamisesta ja nostaa valmiin asunnon tai liiketilan hintaa.

Kun tontin voi vuokrata, myytävän valmiin asunnon hinta on edullisempi ja rakentajalle vapautuu tontin ostamiseen sitoutunut pääoma muuhun käyttöön. Näin esimerkiksi vuokrakäyttöön tarkoitettuja asuntoja voidaan rakentaa nopeammin, kun kaikki pääomapanokset suuntautuvat vain rakentamiseen.

Vuokratontti tarjoaa mahdollisuuksia rakentajille, ostajille, vuokralaisille, yhteiskunnalle ja myös sijoittajille. Kiinteistösijoittamisessa tavoitellaan vakaata tuottoa osakemarkkinoiden heilahteluista huolimatta, ja se on erinomainen tapa hajauttaa sijoitussalkkua.

Vahva osaaminen kiinteistösijoittamisessa

Taaleri on ensimmäisiä ja harvoja toimijoita, joka on toteuttanut menestyksekkäät irtautumiset asuntorahastoista. Yhteistyökumppaneillamme on menestyksekästä ja pitkäaikaista vuokra-asuntotoimintaa.


Tonttirahasto I

Taaleri Tonttirahasto I Ky perustettiin kesällä 2015. Rahaston toiminta-ajatuksena on tarjota 100 % rahoitus rakentajille tontin hankintaan ja sen osittaiseen lunastamiseen sekä sijoittajillensa matalariskinen sijoituskohde vakaalla kassavirralla. Rahasto tekee investointeja Suomessa sijaitseviin asuin- tai liikerakentamisen mahdollistaviin maa-alueisiin ja kiinteistöihin.

Rahasto on suljettu, eikä siihen enää oteta uusia sijoittajia.


Tonttirahasto II 

Rahaston sijoitusstrategia on tuottaa sijoittajille mahdollisimman hyvää kassavirtaa tekemällä investointeja Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin asuin- ja liikerakentamisen mahdollistaviin maa-alueisiin ja kiinteistöihin. Rahasto voi sijoittaa rakentamattomaan maahan tai jo rakennettuihin kiinteistöihin ja tarvittaessa jalostaa kohteita edelleen.

Rahasto tuottaa sijoittajilleen kassavirtaa vuokraamalla omistetut maa-alueet tai kiinteistöt asunto-osake-, kiinteistö- tai osakeyhtiölle kohteen rakennusajan keston aikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Rahasto voi myydä osia tai kokonaisuuksia omistamistaan kohteista vuokralaisille tai muutoin vuokramarkkinoilla. Sijoituskohteen hankinnan yhteydessä pyritään tekemään sopimus kohteen myymisestä vuokralaiselle vuokrakauden jälkeen.

Rahaston tavoitteena on sijoittaa sijoituskohteista palautunut pääoma uusiin tai jo olemassa oleviin sijoituskohteisiin rahaston toimikauden aikana.

Rahasto on suljettu, eikä siihen enää oteta uusia sijoittajia.

Salkunhoitajat

Jouni Alho

Jouni Alho

Johtaja, kiinteistörahastot

+358 50 305 4104
jouni.alho@taaleri.com

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö

+358 44 544 4445
jan.hellman@taaleri.com