Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky -voitonjakolaina

MIKÄ ON VOITONJAKOLAINA?

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti kunkin voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Taaleri Sijoittajan tietopaketista.

TAALERI GEORAHASTO I SIJOITTAJAT KY:N VOITONJAKOLAINA

Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky laskee liikkeelle voitonjakolainan, joilla kerätyt varat se sijoittaa Taaleri Georahasto I Ky:n (”Rahasto”) rahasto-osuuksiin. Rahasto puolestaan sijoittaa varansa Saksan Baijerin alueella geotermisen energian hankkeisiin.

Sijoitus Rahastoon muodostaa käytännössä koko liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan ja voitonjakolainojen tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Rahaston kanssa. Sijoittajan tuleekin hyvissä ajoin ennen sijoituspäätöksen tekoa tutustua huolellisesti Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky:n voitonjakolainan 6.4.2018 päivättyyn tarjousesitteeseen ja erityisesti sen sisältämiin Rahaston ehtoihin ja riskeihin.

Rahaston liiketoiminnan alkaessa tuottaa vapaata kassavirtaa operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Rahaston sijoittajille (ml. Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja pääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

KENELLE JA MIKSI

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle. Sijoitus tehdään suljettuun rahastoon, jonka toimikausi on jopa 13 vuotta pitkä ja joka ei välttämättä pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Rahaston tekemät sijoitukset eivät osoittaudu onnistuneiksi, niin Rahasto ei pysty maksamaan tuottoa tai lainapääomaa takaisin sijoittajille osittain tai kokonaan.

TIETOA TUOTTEESTA

Sijoitus Rahastoon tehdään välillisesti merkitsemällä Rahaston yhden yhtiömiehen (Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. Minimisijoitus voitonjakolainassa on 50 000 euroa.

Taaleri Georahasto I Ky:n materiaalit

Taaleri Georahasto I on Taalerin toinen geotermiseen energiaan sijoittava sijoitustuote. Tutustu materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa. 

→ Sijoitusmuistio
Tarjousesite

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky:n voitonjakolainan perustiedot

Arvopaperin nimi
Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky:n voitonjakolaina
ISIN
FI4000315650
Arvopaperityyppi
Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta
Euro
Liikkeeseenlaskija
Taaleri Georahasto I Sijoittajat Ky
Rahaston hoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä
50 000 euroa, merkintäsumma maksetaan erissä liikkeeseenlaskijan antamien ohjeiden mukaan.
Lliikkeeseenlaskuhinta
100 %
Merkintäpalkkio
2 % merkinnän nimellisarvosta
Korko
Lainalle maksetaan tuottokorkoa liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu
Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain
LAINAN PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU
Lainan pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain liikkeeseenlaskijan päätöksellä.
Eräpäivä
Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Laina erääntyy kuitenkin viimeistään Taaleri Georahasto I Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Varojen sijoituskohteet
Lainalla kerätyt varat liikkeeseenlaskija saa sijoittaa vain Taaleri Georahasto I Ky:n yhtiömiesosuuteen, Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien pankkitalletuksiin sekä erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkin rahasto-osuuksiin.
Merkintäaika
9.4.2018 – 31.5.2018
Merkintöjen hyväksyminen
9.4.2018 alkaen päivittäin
Hyväksyttyjen merkintöjen määrä
51 662 000,00 €

SIJOITUSKOHTEIDEN PALKKIOT

TAALERI GEORAHASTO I MERKINTÄPALKKIO
2 % sijoitussitoumuksen määrästä
TAALERI GEORAHASTO I HALLINNOINTIPALKKIO
1,5 % p.a. laskettuna kutsutuista sijoitussitoumuksista rahaston sijoituskauden aikana ja sen jälkeen sijoituskohteisiin sitoutuneen pääoman kokonaismäärästä
TAALERI GEORAHASTO I TUOTTOPALKKIO
25 % yli 6,0 % aitakoron laskettuna kutsutuille sijoitussitoumuksille
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PARKIN HALLINNOINTIPALKKIO
0,20 % p.a. rahaston arvosta

HINTA KALENTERIVUODEN LOPUSSA