Aurinkotuuli - uusiutuvan energian rahasto

Taaleri Aurinkotuuli on Suomen ensimmäinen kansainvälisesti uusiutuvaan energiaan sijoittava pääomarahasto. Sijoitusten pääpaino on aurinkoenergiassa ja tuulivoimassa. Omistamalla Aurinkotuulta sinulla on mahdollisuus yhdistää taloudelliset tavoitteet ja uusiutuvan energian hyödyt.

Taalerin vastaus globaaliin energiamarkkinan murrokseen on Aurinkotuuli-rahaston perustaminen. Aurinkotuuli on Suomen ensimmäinen kansainvälisesti uusiutuvaan energiaan sijoittava pääomarahasto. Rahaston kautta on mahdollisuus yhdistää sijoittamisen taloudelliset tavoitteet ja uusiutuvan energian hyödyt Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Rahasto on myös ratkaisu kestävän kehityksen näkökulmasta - mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeä.

Aurinkotuuli tavoittelee sijoittamalleen pääomalle pitkäaikaista, vakaata ja ennustettavaa tuottoa. Rahasto sijoittaa rakennusvaiheessa oleviin projekteihin ja tuotannossa oleviin laitoksiin, ensisijaisesti aurinkoenergiaan ja tuulivoimaan. Aurinkotuulen kohteet voivat sijoittua EU ja OECD-maihin, Itä-Eurooppaan, Intiaan, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, Lähi-Itään tai Turkkiin.

Rahasto on suljettu, eikä siihen voida enää ottaa uusia sijoittajia.

Rahaston sijoituskohteet

 

 

Uusiutuva energia on globaali sijoitusmahdollisuus

Pariisin ilmastokokous joulukuussa 2015 tullaan mitä todennäköisimmin muistamaan avaintapahtumana ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Pariisissa syntyi sopimus hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta siinä määrin, jotta ilmaston lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tätä voidaan pitää vahvimpana mahdollisena kansainvälisenä tahdonilmaisuna hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi.

Samaan aikaan poliittisen yhteisymmärryksen syntymisen kanssa päästöttömän energian tuotantoteknologia on kehittynyt suurin harppauksin. Uusiutuvan energian muodostuminen kilpailukykyiseksi perinteisten tuotantomuotojen kanssa mahdollistaa osaltaan myös Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten noudattamisen. Tämän vuoksi sekä aurinko- että tuulivoiman tuotantokapasiteetin ennustetaan kasvavan räjähdysmäisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Esimerkiksi Intia on asettanut tavoitteekseen rakentaa 100 GW uutta aurinkovoiman tuotantokapasiteettia vuoden 2022 loppuun mennessä.

Uusiutuvan energian läpimurto onkin Taaleri-konsernille ja sen asiakkaille merkittävä kaupallinen mahdollisuus.

Taaleri osaa uusiutuvan energian

Taaleri on menestynyt erinomaisesti tuulivoimahankkeissaan ja on Suomessa yksi alan edelläkävijöistä. Taalerin pääomarahastojen menestys perustuu vahvaan taloudelliseen ja tekniseen osaamiseen kehityshankkeen kaikissa vaiheissa mukaan lukien toimivien puistojen operointi, mikä erottaa Taalerin muista puhtaasti taloudellisista toimijoista.

Tämän lisäksi Taalerilla on kansainvälistä erityisosaamista aurinkoenergiahankkeista sekä kehittyneissä että etenkin kehittyvissä talouksissa. Taaleri toimii aktiivisesti kansainvälisillä energiainframarkkinoilla pyrkien löytämään houkuttelevia uusiutuvan energian sijoituskohteita asiakkailleen.

Taalerilla on laaja kansainvälinen kumppaniverkosto

Taaleri tekee tiivistä yhteistyötä ammattitaitoisen ja kansainvälisen kumppaniverkostonsa kanssa. Sen kumppaniverkostoon kuuluu niin hankekehittäjiä ja laitetoimittajia kuin energiayhtiöitä ja pääomasijoittajia. Taaleri on valinnut itsellensä kumppaneita, jotka täydentävät sen vahvuuksia ja jakavat sen periaatteet arvon luomisesta syvällisen taloudellisen ja teknisen asiantuntemuksen avulla.

Kansainvälisiin uusiutuvan energian hankkeisiin liittyen Taaleri on solminut ensimmäiset yhteistyösopimukset sekä Wärtsilän että ABB:n kanssa. Yhteistyö Wärtsilän kanssa liittyy kiinteästi Wärtsilän liiketoiminnan kasvuun aurinko- ja hybridituotannossa. Wärtsilällä on kokemusta energialaitosten kokonaistoimituksista yli 170 maassa. ABB on yksi maailman johtavista aurinkotuotantolaitosten laite- ja osaratkaisutoimittajista. Aurinkoenergia on ABB:lle voimakkaasti kasvavaa liiketoimintaa, jota johdetaan Helsingin Pitäjänmäeltä.

 

Salkunhoitajat

Jenny-Li Holmström

Jenny-Li Holmström

Salkunhoitaja

+358 40 086 8615
jenny-li.holmstrom@taaleri.com


Kai Rintala

Kai Rintala

Toimitusjohtaja

+358 40 162 5711
kai.rintala@taaleri.com