Metsärahastot

erilainen tapa omistaa metsää

Taaleri Metsä mahdollistaa erilaisen metsäomistamisen mallin: hoidamme asiakkaidemme puolesta kaiken metsäsijoittamiseen liittyvän, ja tarjoamme mahdollisuuden tasaiseen ja vakaaseen kassavirtaan.

Taaleri Metsä on erilainen tapa omistaa suomalaista metsää. Vaikka metsää Suomessa riittää, siihen sijoittaminen ei suinkaan ole helppoa. Tarvitaan paljon syväosaamista metsän ostosta ja -hoidosta, oikea-aikaisista hakkuista sekä myynnistä. Taaleri Metsä huolehtii kaikesta tästä metsäasiantuntijamme Jyrki Ketolan johdolla. Taalerin mallissa poikkeuksellista on myös metsän tuoton maksimointimalli: optimoimme sijoitetun pääoman tuottoa, emme perinteiseen tapaan tuottoa per hehtaari.

Historiallisesti vakaa sijoitus

Metsään sijoittaminen tarjoaa sijoittajalle tasaisen ja vakaan kassavirran odotuksen. Metsä on myös erinomainen sijoitussalkkua hajauttava elementti, koska metsän tuotto ei korreloi osakkeiden tai valtionlainojen kanssa. Lisäksi metsän arvo on historiassa säilynyt ja pitänyt pintansa inflaatiota vastaan, koska puun hinta on noudattanut yleistä inflaatiokehitystä. Taaleri Metsä onkin ymmärrettävä, konkreettinen ja historiallisesti katsottuna vakaa Suomi-sijoitus.

Puun kysyntä kasvussa

Suomesta ei metsä lopu. 1950-luvulta lähtien Suomen metsien määrä on vain kasvanut, koska vuotuinen ”poistuma” eli hakkuut ja luonnonpoistuma ovat vain noin 70 % kokonaispuuston kasvusta. Kysyntänäkymät suomalaiselle puulle ovat myös hyvät. Sahatavaran vienti Kaukoitään on voimakkaassa kasvussa, selluloosan tuotanto Suomessa kasvaa nopeasti, puurakenteet lisääntyvät rakentamisessa ja hyvälaatuisen kartongin käyttö kasvaa. Metsästä saatavia tuottoja voidaan myös optimoida oikein ajoitetuilla hakkuilla ja myynneillä.


METSÄ I- JA III-RAHASTOT

Metsä I ja III luovat metsän omistukseen mallin, jonka avulla asiakkaamme saavat mahdollisuuden omistaa palan suomalaista metsää ilman metsänhoitohuolia.

Taalerin metsärahastot sijoittavat suomalaiseen metsään. Rahastojen hallinnoimat metsät kattavat yhteensä noin 22000 hehtaarin pinta-alan. Metsä mahdollistaa tasaisen kassavirran sen omistajalle.

Rahastot on suljettu eikä niihin enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Lue Jyrki Ketolan blogikirjoitukset "Selluloosa ei ole terästä" ja "Metsä on kiinnostava sijoituskohde".

Aloitetaanko YHTEINEN MATKA?

Kirjaa yhteystietosi lomakkeeseen, niin kuulet meistä tuotapikaa.

Tilaa uutiskirje

Taalerin uutiskirje Ajan hermolla ilmestyy kerran viikossa maanantaisin. Uutiskirjeessä saat aina tuoreimman näkemyksen markkinoista suoraan sijoittamisen asiantuntijoiltamme, pääset lukemaan uusimmat blogimme sekä seuraamaan, mitä muuta ympärillämme tapahtuu.

Tilaa Taalerin Ajan hermolla -uutiskirje kirjoittamalla alle sähköpostiosoitteesi.