Metsärahastot

Taalerin metsärahastot mahdollistavat erilaisen metsäomistamisen mallin: hoidamme asiakkaidemme puolesta kaiken metsäsijoittamiseen liittyvän, ja tarjoamme mahdollisuuden tasaiseen ja vakaaseen kassavirtaan.

Vaikka metsää Suomessa riittää, siihen sijoittaminen ei suinkaan ole helppoa. Tarvitaan paljon syväosaamista metsän ostosta ja -hoidosta, oikea-aikaisista hakkuista sekä myynnistä. Taaleri huolehtii kaikesta tästä metsäasiantuntijamme Jyrki Ketolan johdolla. Taalerin mallissa poikkeuksellista on myös metsän tuoton maksimointimalli: optimoimme sijoitetun pääoman tuottoa, emme perinteiseen tapaan tuottoa per hehtaari.

Historiallisesti vakaa sijoitus

Metsään sijoittaminen tarjoaa sijoittajalle tasaisen ja vakaan kassavirran odotuksen. Metsä on myös erinomainen sijoitussalkkua hajauttava elementti, koska metsän tuotto ei korreloi osakkeiden tai valtionlainojen kanssa. Lisäksi metsän arvo on historiassa säilynyt ja pitänyt pintansa inflaatiota vastaan, koska puun hinta on noudattanut yleistä inflaatiokehitystä. Taalerin metsärahasto onkin ymmärrettävä, konkreettinen ja historiallisesti katsottuna vakaa Suomi-sijoitus.

Puun kysyntä kasvussa

Suomesta ei metsä lopu. 1950-luvulta lähtien Suomen metsien määrä on vain kasvanut, koska vuotuinen ”poistuma” eli hakkuut ja luonnonpoistuma ovat vain noin 70 % kokonaispuuston kasvusta. Kysyntänäkymät suomalaiselle puulle ovat myös hyvät. Sahatavaran vienti Kaukoitään on voimakkaassa kasvussa, selluloosan tuotanto Suomessa kasvaa nopeasti, puurakenteet lisääntyvät rakentamisessa ja hyvälaatuisen kartongin käyttö kasvaa. Metsästä saatavia tuottoja voidaan myös optimoida oikein ajoitetuilla hakkuilla ja myynneillä.

Metsä I ja III -rahastot

Metsä I -rahasto perustettiin 2012 vuoden lopussa. Se omisti Suomessa kokonaispinta-alaltaan yli 14 000 hehtaarin metsätilat, joissa metsämaan määrä oli noin 12 500 hehtaaria. Metsä I -rahasto myyntiin Axa IM Real Assetsin hallinnoimille yhtiöille marraskuussa 2017. Rahaston sijoittajille realisoituva tuotto ylitti selvästi odotuksemme tämän kaupan myötä. Lue tiedote.

Metsä III-rahasto onperustettu vuonna 2014 ja sen hallinnoimat metsät kattavat noin 7 650 hehtaarin pinta-alan. Rahaston metsät sijaitsevat Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pirkanmaalla. Rahasto on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Salkunhoitaja

Jyrki Ketola

Jyrki Ketola

Johtaja, metsäsijoitukset

+358 400 606 522
jyrki.ketola@Taaleri.com