Tuulirahastot

Suomi on nopeasti kasvava tuulivoimamarkkina, ja houkutellut investoijia myös ulkomailta vakaan poliittisen päätöksenteon ja rahoituksen saatavuuden ansiosta. Nykyistä viennin määrää on mahdollista kasvattaa huomattavasti, sillä Suomessa on paljon tuulivoimateknologian erikoisosaamista.

Alhainen korrelaatio muiden sijoituskohteiden kanssa

Suurimmat riskit operatiivisesti toimivilla tuulipuistoilla liittyvät tuulisuuden vaihteluihin, joka on esim. osake- ja korkomarkkinoista riippumaton. Alhainen korrelaatio mahdollistaa sijoitussalkun kokonaisriskin alenemisen hajautushyödyn kautta.

Tehokas riskien hallinta

Investointeihin liittyviä riskejä pyritään jakamaan tehokkaasti eri toimijoiden välillä muun muassa hyvällä yhteistyökumppanivalinnalla sekä kartoittamalla hankkeet tehokkaasti ja tarkasti.

Tuulipuiston operatiiviset kustannukset ja velanhoitoon tarvittava kassavirta ovat investointia tehtäessä ennustettavalla tasolla.

Kansantaloudelliset ja ympäristövaikutukset

Tuulivoima on uusiutuva, ympäristöystävällinen energiamuoto, ja Suomi on sitoutunut EU:n uusiutuvan energian lisäämisvelvoitteisiin ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Tuulivoimalaitoksista maksettava kiinteistövero, maanvuokraus ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle ja kuntalaisille. Samalla kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetään sähköntuontia.

Taaleri on yksi Suomen suurimpia tuulivoimatoimijoita

Taaleri lähti mukaan tuulivoimaliiketoimintaan vuonna 2010. Ensimmäinen Taalerin tuulivoimarahasto, Tuulitehdas I, lanseerattiiin 8.12.2010, ja suljettiin suuren kysynnän vuoksi vain kaksi kuukautta myöhemmin.

Taaleri Tuulitehdas II, Taalerin tämänhetkisistä pääomarahastoista toistaiseksi suurin, perustettiin keväällä 2014 ja kolmas, Taaleri Tuulitehdas III, kesällä 2016.

Katso videolta, mitä kaikkea tuulipuiston rakentamiseen liittyy!

 

Tuulitehdas I

Taaleri Tuulitehdas I -tuulivoimarahasto käynnistettiin vuonna 2010. Se rakennutti merkittävän määrän (86,4 MW) tuulivoimaa Suomeen.

Syksyllä 2015 rahasto myi Honkajoella sijaitsevan tuulipuiston Goodyields Capital GmbH:n ja Access Capital Partnersin hallinnoimille yhtiöille. Honkajoen tuulipuisto koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta ja tuulipuiston kokonaisteho on 21,6 MW. Taaleri jatkaa myös myydyn tuulipuiston operointia uuden omistajan puolesta vastaten tuulipuiston tuotannon valvonnasta, ylläpidosta ja muista sähköntuotannon vaatimista toimenpiteistä.

Rahasto on suljettu, eikä siihen voida enää ottaa uusia sijoittajia.

Tuulitehdas II

Taaleri Tuulitehdas II on vuonna 2014 perustettu rahasto, joka on käynnistänyt yhteensä kahdeksan tuulivoimahanketta kooltaan yhteensä noin 186 MW. Osa rahaston hankkeista tuottaa jo sähköä ja osaa rahaston tuulipuistoista rakennetaan parhaillaan.

Rahasto on suljettu, eikä siihen voida enää ottaa uusia sijoittajia.

Tuulitehdas III

Tuulitehdas III on Taalerin kolmas tuulivoimarahasto. Rahasto lanseerattiin kesällä 2016. Rahaston ensimmäinen 11 voimalan tuulipuisto on rakenteilla Hyrynsalmelle, ja se on kooltaan yhteensä 33 MW.

Takausvakuutettu voitonjakolaina

Rahasto on toteutettu yhteistyössä Vakuutusosakeyhtiö Garantian kanssa. Sijoituksen rahastoon on voinut tehdä joko merkitsemällä voitonjakolainoja, joissa ei ole vakuutta, tai merkitsemällä voitonjakolainoja, joissa on Garantian myöntämä takausvakuutus. Garantian myöntämä takausvakuutus kattaa sijoittajan sijoituspääoman siltä osin kuin Taaleri Tuulitehdas III on kutsunut sitä. Mikäli syöttörahasto ei Tuulitehdas III:n toimikauden loppuun mennessä ole palauttanut sijoituspääomaa vastaavaa määrää sijoittajille joko lainanlyhennyksenä tai tuottokorkona, Garantia maksaa vakuutuskorvauksena sijoituspääoman ja palautettujen varojen välisen erotuksen.

Rahasto on suljettu, eikä siihen voida enää ottaa uusia sijoituksia.

Tuulirahasto IV

Lue lisää.