Allokaatio-sijoitusstrategia

Asiakaskohtainen allokaatio-sijoitusstrategia

Sijoituspolitiikka on identtinen Allokaatio-rahastojen kanssa. Erona rahastoihin salkkuratkaisut ovat räätälöitävissä sijoittajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan: yli/alipaino osakkeissa, mahdollisuus sulkea pois instrumentteja tai sijoituslajeja (eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset osakkeet jne). Lisäksi osakepaino on valittavissa joustavasti.


Salkunhoitajat