Maltillinen omistaja

Erikoissijoitusrahasto maltilliselle sijoittajalle

Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä. Rahasto yhdistää parhaat puolet Varovainen ja Rohkea Omistaja -rahastoista. Aina kun riskit kasvavat, nousee luonnollisesti tuotto-odotuskin. Maltillinen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahasto. Se koostuu Taalerin omista sijoitustuotteista, ja siinä tiivistyy Taalerin koko osaaminen.

Omistajarahastojen markkinoita korkeampi tuottopotentiaali on seurausta salkussa olevien rahastojen hyvistä tuotoista. Salkunhoito ei ole sidottu mihinkään yleiseen markkinaindeksiin, vaan tuottavia kohteita voidaan hakea hyvin joustavasti. Sijoitukset voidaan kohdistaa tavallista voimakkaammin valikoiduille markkinasegmenteille ja yksittäisiin kohteisiin. Hyvät historialliset tuotot ja markkinaindekseistä poikkeavat salkut ovat paras osoitus sijoitusstrategioiden noudattamisesta ja salkunhoidon onnistumisesta.

Pääomarahastoista saadaan merkittäviä hajautushyötyjä. Tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20 % Taalerin pääomarahastoja. Pääomarahastopositiota rakennetaan ja muokataan sitä mukaa kun sopivia kohteita tulee tarjolle. 

Rahastossa on kaksi osuussarjaa:

osuussarja tuotto/kasvu minimimerkintä lisämerkintä
Maltillinen Omistaja A kasvu 100 100
Maltillinen Omistaja T tuotto 100 100

 

Salkunhoitaja


Salkun sisältö

Maltillinen omistaja

jakauma 31.12.2017
Korkeammat korot 21,52 %
Mikro Rein 12 %
Korkoallokaatio 10,34 %
Troikka 8,36 %
Arvo Kruunu 7,58 %
Arvo Markka 7,1 %
Allokaatio 100 5,61 %
Tonttirahasto III 2,77 %
Tuulitehdas II 2,07 %
Tonttirahasto II 1,73 %
Geoenergia 0,89 %
Aurinkotuuli 0,69 %
Tuulitehdas I 0,42 %
Tuulitehdas III 0,42 %
Asunto Oy Kasinonranta 8 % 30.9.2019 0,29 %
Asuntorahasto IV 0,26 %
Käteisraha 17,95 %
Yhteensä 100 %