Maltillinen omistaja

morningstar

Erikoissijoitusrahasto maltilliselle omistajalle

Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä. Rahasto yhdistää parhaat puolet Varovainen ja Rohkea Omistaja -rahastoista. 

Omistajarahastojemme avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun, tehokkaasti hajautetun salkun. Hajautamme varasi maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeja monipuolisesti hyödyntäen. Omistajarahastojen sijoitukset toteutetaan hyödyntämällä sekä Taalerin omia että kumppaneiden sijoitusratkaisuja. 

Omistajarahastoissa on kolme eri riskitasoa: Varovainen, Maltillinen ja Rohkea. Varovainen tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Rohkea sen sijaan tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia. Maltillinen on niiden välissä sekä tuotto-odotuksen että riskin osalta. 

Osake- ja korkosijoitusten lisäksi Omistajarahastot hyödyntävät laajasti niin kutsuttaja vaihtoehtoisia omaisuuslajeja, joita ovat muun muassa erilaiset kiinteistösijoitukset, infrastruktuurisijoitukset (esim. tuuli- ja aurinkovoima) sekä sijoitukset listaamattomien yritysten velkakirjoihin ja osakkeisiin. Vaihtoehtoisten omaisuuslajien osuus voi olla jopa 40 prosenttia Omistajarahastojen varoista.

Rahastossa on kaksi osuussarjaa:

osuussarja tuotto/kasvu minimimerkintä lisämerkintä
Maltillinen Omistaja A kasvu 100 100
Maltillinen Omistaja T tuotto 100 100

 

Salkunhoitajat

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

Salkunhoitaja
Salkunhoito
+358 50 376 2434
lassi.jarvinen@taaleri.com
Niko Fagernäs

Niko Fagernäs

Salkunhoitaja
Salkunhoito
+358 44 9818 644
niko.fagernas@taaleri.com
Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Salkunhoito
+358 45 7734 9442
kai.leppelmeier@taaleri.com