Maltillinen omistaja

Sijoitusrahasto maltilliselle sijoittajalle

Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä. Rahasto yhdistää parhaat puolet Varovainen ja Rohkea Omistaja -rahastoista. Aina kun riskit kasvavat, nousee luonnollisesti tuotto-odotuskin. Maltillinen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahasto. Se koostuu Taalerin omista sijoitustuotteista, ja siinä tiivistyy Taalerin koko osaaminen.

Omistajarahastojen markkinoita korkeampi tuottopotentiaali on seurausta salkussa olevien rahastojen hyvistä tuotoista. Salkunhoito ei ole sidottu mihinkään yleiseen markkinaindeksiin, vaan tuottavia kohteita voidaan hakea hyvin joustavasti. Sijoitukset voidaan kohdistaa tavallista voimakkaammin valikoiduille markkinasegmenteille ja yksittäisiin kohteisiin. Hyvät historialliset tuotot ja markkinaindekseistä poikkeavat salkut ovat paras osoitus sijoitusstrategioiden noudattamisesta ja salkunhoidon onnistumisesta.

Pääomarahastoista saadaan merkittäviä hajautushyötyjä. Tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20 % Taalerin pääomarahastoja. Pääomarahastopositiota rakennetaan kärsivällisesti sitä mukaa kun sopivia kohteita tulee tarjolle. Rakennusvaiheessa pääomarahastojen osuus voi poiketa merkittävästikin tavoitepainoista.


Salkunhoitaja


Salkun sisältö


jakauma 21.2.2017
Korkoallokaatio
18,8 %
Korkeammat korot
20,4 %
Arvo Kruunu 12,6 %
Mikro Rein 24,5 %
Kehittyvät markkinat 11,0 %
Tontti-pääomarahasto 3,7 %
Tuuli I -pääomarahasto 0,3 %
Tuuli III -pääomarahasto 1,4 %
Taaleri Asuntorahasto IV 0,8 %
Käteinen 6,5 %
YHTEENSÄ 100 %