Rohkea omistaja

Erikoissijoitusrahasto rohkealle omistajalle

Rohkea Omistaja ottaa riskejä, mutta toisaalta hakee myös parempaa tuottoa. Rohkea Omistaja sopii sijoittajalle, joka kestää epävarmuutta ja haluaa saavuttaa enemmän. Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahasto. Se koostuu Taalerin omista sijoitustuotteista, ja siinä tiivistyy Taalerin koko osaaminen.

Omistajarahastojen markkinoita korkeampi tuottopotentiaali on seurausta salkussa olevien rahastojen hyvistä tuotoista. Salkunhoito ei ole sidottu mihinkään yleiseen markkinaindeksiin, vaan tuottavia kohteita voidaan hakea hyvin joustavasti. Sijoitukset voidaan kohdistaa tavallista voimakkaammin valikoiduille markkinasegmenteille ja yksittäisiin kohteisiin.

Hyvät historialliset tuotot ja markkinaindekseistä poikkeavat salkut ovat paras osoitus sijoitusstrategioiden noudattamisesta ja salkunhoidon onnistumisesta.

Pääomarahastoista saadaan merkittäviä hajautushyötyjä. Tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20 % Taalerin pääomarahastoja. Pääomarahastopositiota rakennetaan kärsivällisesti sitä mukaa kun sopivia kohteita tulee tarjolle. Rakennusvaiheessa pääomarahastojen osuus voi poiketa merkittävästikin tavoitepainoista.


Salkun sisältö

jakauma 14.9.2017
Mikro Rein 33,4 %
Kehittyvät markkinat 18,9 %
Korkeammat korot 15,3 %
Arvo Kruunu 10,8 %
Troikka 8,7 %
Tuuli II-pääomarahasto 2,8 %
Tuuli III -pääomarahasto 2,4 %
Aurinkotuuli-pääomarahasto 1,8 %
Arvo Rein 1,4 %
Tuuli I -pääomarahasto 0,5 %
Käteinen 4,0 %
YHTEENSÄ 100 %