Rohkea omistaja

Sijoitusrahasto rohkealle omistajalle

Rohkea Omistaja ottaa riskejä, mutta toisaalta hakee myös parempaa tuottoa. Rohkea Omistaja sopii sijoittajalle, joka kestää epävarmuutta ja haluaa saavuttaa enemmän. Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahasto. Se koostuu Taalerin omista sijoitustuotteista, ja siinä tiivistyy Taalerin koko osaaminen.

Omistajarahastojen markkinoita korkeampi tuottopotentiaali on seurausta salkussa olevien rahastojen hyvistä tuotoista. Salkunhoito ei ole sidottu mihinkään yleiseen markkinaindeksiin, vaan tuottavia kohteita voidaan hakea hyvin joustavasti. Sijoitukset voidaan kohdistaa tavallista voimakkaammin valikoiduille markkinasegmenteille ja yksittäisiin kohteisiin.

Hyvät historialliset tuotot ja markkinaindekseistä poikkeavat salkut ovat paras osoitus sijoitusstrategioiden noudattamisesta ja salkunhoidon onnistumisesta.

Pääomarahastoista saadaan merkittäviä hajautushyötyjä. Tavoitteena on, että rahastossa on jatkuvasti 10-20 % Taalerin pääomarahastoja. Pääomarahastopositiota rakennetaan kärsivällisesti sitä mukaa kun sopivia kohteita tulee tarjolle. Rakennusvaiheessa pääomarahastojen osuus voi poiketa merkittävästikin tavoitepainoista.


Salkun sisältö

jakauma 21.2.2017
Korkeammat korot
13,0 %
Arvo Kruunu 34,3 %
Mikro Rein 25,0 %
Kehittyvät markkinat 21,3 %
Tuuli I -pääomarahasto 0,7 %
Tuuli II -pääomarahasto 1,2 %
Tuuli III -pääomarahasto 2,6 %
Käteinen 1,9 %
YHTEENSÄ 100 %