Asiakaskohtainen osakestrategia

Räätälöityä osakesalkunhoitoa

Asiakaskohtaiset osakestrategiat ovat räätälöitävissä kunkin asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden perusteella. Strategiat perustuvat kuitenkin aina osakerahastojemme tai hoitamiemme osakesalkkujen sijoitusfilosofiaan. Asiakaskohtaiset salkut ovatkin usein näiden yhdistelmiä.

 

Salkunhoitajat