Taaleri Lyhyet Korot

Rahamarkkinasijoitusta korkeampaa tuottoa tavoitteleva korkoratkaisu

Sijoitusrahasto Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Rahaston tavoitteena on saavuttaa 1–3 prosentin vuosituotto. Sijoitukset tehdään pääosin suomalalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta. 

Lyhyet Korot sopii maltillisen riskitason korkoratkaisuksi sijoittajalle, joka hyväksyy suuremman arvonvaihtelun Parkki -rahastoon verrattuna. Taalerin tuottohakuisemmat korkorahastot ovat Korkoallokaatio ja Korkeammat Korot.

 

Salkunhoitajat