Taaleri Mikro Markka

morningstar

Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa suomalaisiin pienyhtiöihin

Suomalaisista pörssiyhtiöistä lähes puolet on pienyhtiöitä, joita ei seuraa käytännössä kukaan. Näihin ”unohdettuihin” yhtiöihin sijoittavalla on mahdollisuus löytää potentiaalisia menestystarinoita. Nämä yhtiöt tarjoavat huomattavaa arvonnousupotentiaalia ja heikosti seuratuissa yhtiöissä on mahdollisuus informaatioedun hyödyntämiseen.

Rahaston optimikoko saavutettiin kesäkuussa 2016, ja siihen tehtiin ns. soft closing. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että siitä lähtien rahastoon mukaan haluavat sijoittajat joutuvat maksamaan 5 % merkintäpalkkion, joka menee suoraan rahaston käyttöön eli osuudenomistajille. Rahaston soft closing on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Käytännössä sääntö varmistaa sen, että rahastoon ei tule enää uusia sijoituksia, jolloin rahasto pysyy aidosti aktiivisena sijoitusfilosofialtaan. Jos rahaston koko kasvaisi yli määritellyn optimirajan, muuttuisi sijoittaminen väistämättä passiivisemmaksi ja indeksinomaisemmaksi sijoittamiseksi. Suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittaessa ei rahasto voi näin toimia tai muuten se tulee antaneeksi sijoittajille tyhjiä lupauksia.

Rahastossa on kaksi osuussarjaa:

osuussarja tuotto/kasvu minimimerkintä lisämerkintä
Mikro Markka Osake A kasvu 100 100
Mikro Markka Osake T tuotto 100 100

 

Salkunhoitajat