Suomi-osinko

Sijoitusstrategia suomalaisiin osinkoyhtiöihin

Suurin osa suomalaisista sijoittajista haluaa tukea suomalaista yritystoimintaa ja omistaa suomalaisten yritysten osakkeita. Suomi-osinkosalkku tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa korkeaa osinkotuottoa maksaviin suomalaisiin yhtiöihin. Suomi-osinkosalkku sijoittaa varat Helsingin Pörssissä noteerattuihin korkean osinkotuoton osakkeisiin, huolehtien riittävästä toimialahajautuksesta.

 

Salkunhoitajat