Taaleri Uusi Eurooppa

Euroopan innovatiiviset kasvuyhtiöt

Hajautettu ja ainutlaatuinen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa innovatiivisten eurooppalaisten kasvuyhtiöiden osakkeisiin ja Venture Capital -rahastoihin. 

Rakenteelliset trendit, kuten eri teknologioiden mahdollistamat liiketoimintainnovaatiot ja digitalisaatio, ovat muokanneet maailmaa pysyvästi. Noin puolet maailman väestöstä pääsee nykypäivänä omasta kodistaan käsiksi internettiin ja teknologiat, kuten tekoäly ja robotiikka, ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että ne ovat enenevissä määrin osa arkipäivää. 

Yritysmaailmassa tämä kehitys on näkynyt vahvasti indeksitasolla Yhdysvalloissa ja Aasiassa, joissa uuden talouden yhtiöistä kuten Alibabasta, Amazonista, Googlesta ja Tencentistä on tullut tuloskasvun vetäjiä. Kyseiset yritykset ovat myös markkina-arvoltaan maiden pörssien kärkisijoilla.

Euroopassa kyseinen ilmiö on näkemyksemme mukaan vasta aluillaan ja näkyy pääosin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.  Tätä väitettä tukee kolme muutosta Euroopan sijoituskentässä: 1) Euroopan teknologiayhtiöt ovat pystyneet kasvattamaan tuloksiaan viimeisen 10 vuoden aikana reilusti nopeammin kuin keskisuuret ja suuret yhtiöt. 2) Euroopassa uusiin teknologioihin nojautuvat innovatiiviset kasvuyhtiöt muodostavat jo nyt suuren osan uusista pörssilistautujista. 3) Euroopan Venture Capital – kenttä on paisunut jo kolminkertaiseksi verrattuna vuoteen 2012. 

Näkemyksemme mukaan tämä ilmiö ei ole taloussyklille ominainen, vaan kyseessä on rakenteellinen muutostrendi globaalissa liiketoimintaympäristössä. Esimerkiksi tekoälyn kehittyminen entistä paremmaksi, lisääntyvä robotiikka ja automatisointi sekä pilviteknologian laajempi hyötykäyttö ovat teemoina niin vahvoja, että tuskin poistuvat seuraavassa taantumassa kuvioista. 

Taaleri Uusi Eurooppa -erikoissijoitusrahasto on ainutlaatuinen ratkaisu, jonka kautta pääset kätevästi sijoittamaan hajautetusti erikokoisiin, erilaisiin ja erimaalaisiin eurooppalaisiin uuden talouden yhtiöihin. Rahaston varoista 80–100 % tullaan sijoittamaan listattuihin innovatiivisten kasvuyhtiöiden osakkeisiin Euroopassa ja 0-20 % teknologiapainotteisiin listaamattomiin osakkeisiin sijoittaviin Venture Capital -rahastoihin.

Rahastossa on kaksi osuussarjaa:

osuussarja     tuotto/kasvu ensimerkintä     lisämerkintä
Uusi Eurooppa A kasvu 100 100
Uusi Eurooppa T tuotto 100 100

Taaleri Kaupassa on myynnissa A-osuussarja.

Salkunhoitaja