Strukturoitu sijoitus on osake- ja korkosijoittamisen työkalu

Taaleri suunnittelee ja rakentaa strukturoituja sijoituksia eri markkinamahdollisuuksia hyödyntäen. Joustavuutensa vuoksi strukturoidut sijoitukset sopivat useimpiin markkinatilanteisiin.

Strukturoitu sijoitus käyttötarkoituksen mukaan

Taaleri luokittelee tekemänsä strukturoidut sijoitukset kuuteen eri pääryhmään. Jokaisessa ryhmässä strukturoidun sijoituksen tavoitteena on tarjoa selkeä ja ymmärrettävä etu suoriin ja perinteisempiin sijoituksiin verrattuna.

Taaleri on historiansa aikana rakentanut asiakkailleen yli 300 eri strukturoitua sijoitusta, joiden yhteenlaskettu liikkeeseenlaskumäärä ylittää miljardi euroa.

Kuten sijoittamisen muillakin työkaluilla, eri käyttötarkoituksiin on omat tyyppinsä. Tämän johdosta myös tuotto-odotus ja riski eroavat eri vaihtoehtojen kesken.

Korkosijoittajan työkalu

  • Luottoriskilainat. Tavoittelee korkosijoituksille tyypillistä tai hieman parempaa korkotuottoa samalla riskitasolla ja tarjoaa juoksevaa kassavirtaa jo sijoitusaikana.

Osakesijoittajan tai osaketuoton tavoittelijan työkalut

  • Pääomaturvatut osakesijoitukset. Antaa mahdollisuuden osallistua osakemarkkinan kehitykseen siten, että etukäteen on tiedossa mikä ennalta määrätty osa pääomasta palautuu.
  • Luottoriskilliset osakesijoitukset. Tavoittelee samaa asiaa kuin pääomaturvattu sijoittaminen, mutta pääomaturvaamattomasti. Suuri osa pääomasta palautuu ja sijoittaja saa mahdollisuuden osallistua osakemarkkinan kehitykseen korkeammalla osuudella kuin pääomaturvatussa sijoittamisessa.
  • Autocallit. Pyrkii osakemarkkinatuoton kanssa kilpailukykyiseen tuottoon tavalla, johon ei tarvita välttämättä kurssinousua.
  • Osakesidonnaiset sertifikaatit. Pyrkii osakemarkkinatuottoa parempaan tuottoon ja painottamaan positiivia tuottoja sijoittajan eduksi.
  • Warrantit ja muut vivutetut. Näkemyksellistä ja tuottohakuista sijoittamista varten. Tavoittelee selkeästi korkeampia tuottoja kuin vivuttamattomat vastaavat sijoitukset ja selkeästi korkeammalla riskillä.

Yksittäisestä tuotetyypistä riippumatta sijoitukset suunnitellaan eräpäivään tähtääviksi. Sijoitustapa sopii siis pääosin kärsivälliselle sijoittajalle, joka on valmis sijoittamaan pitkällä tähtäimellä. 
 

Taalerin rooli

Taalerin rooli on auttaa sijoittajaa löytämään hänelle sopivin sijoittamisen työkalu. Lopullinen valinta siitä, miten ja mihin sijoitetaan, tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä. Taaleri on liikkeeseenlaskijoista riippumaton ja tekee yhteistyötä usean eri liikkeeseenlaskijan kanssa. Tämä antaa meille mahdollisuuden tarjota laajempaa vaihtoehtojen kirjoa ja keskittyä löytämään kullekin sijoittajalle mahdollisimman oikea ja hinnoittelutehokas sijoitusvaihtoehto. 

Taaleri suunnittelee ja rakentaa jokaisen yksittäisen sijoituksen siten, että se sopii markkinatilanteeseen ja sijoitusten rakentamista määrittävään hinnoitteluympäristöön.

Jos asiakas haluaa itse tehdä päätöksiä tai ottaa aktiivisesti osaa sijoituspäätöksiin, strukturoitu sijoitus on ehtojen ja kulujen suhteen läpinäkyvä sijoitusinstrumentti, joka antaa mahdollisuuden sijoittaa tiettyyn tai tiettyihin teemoihin. Se  tarjoaa usean eri riskitason vaihtoehtoja eri tuottotavoitteisiin ja on sijoitus, jolla on eräpäivä. Asiakkaan niin halutessa varat on mahdollista kotiuttaa myös ennen eräpäivää.

Asiantuntijamme

Ilkka Väkeväinen

Ilkka Väkeväinen

Johtaja
Strukturoidut sijoitukset
+358 50 095 2262
ilkka.vakevainen@taaleri.com
Anna Pesonen

Anna Pesonen

Manager, Strukturoidut Sijoitukset
Strukturoidut sijoitukset
+358 40 489 7173
anna.pesonen@taaleri.com
Joni Siltanen

Joni Siltanen

Analyytikko
Strukturoidut sijoitukset
+358 400 497 138
joni.siltanen@taaleri.com