Samplaceringar

Samplaceringar är en alternativ förmögenhetsklass där placeringarna görs i företag som är inte börsnoterade. I Taaleris modell görs placeringarna i enskilda bolag då placeraren själv kan bedöma objektet och det direkta ägarskapet accentueras. Placeringarnas avkastning baserar sig på objektets värdestegring som skapats genom kompetent, aktivt ägande. Det är speciellt viktigt att hitta rätt sorts företagare.


MATTIOVI

Hösten 2013 köpte Taaleri Dörrfond majoriteten i Mattiovi Oy som grundades år 1911. Mattiovi är Finlands största tillverkare av innerdörrar, ett modernt företag som satsar starkt på utvecklandet av sin produktion och som är känt för sina högkvalitativa dörrar för både konsument och byggindustrins behov.

Mattiovi har innerdörrsfabriker i Letala och Alavo samt en foderfabrik i Posio.

www.mattiovi.fi

Taaleri Dörrfabrik

Dörrfabrik är kapitalfond grundad 2013 som äger cirka 60 % av Mattiovi Oy:s aktiestock. Resten av aktierna ägs av den verkställande ledningen och Taaleri Investeringar Ab.

Fonden är stängd och man kan inte längre ta nya placerare i den.


RAUMA MARINE CONSTRUCTION (RAUMO VARV)

Taaleri Telakka gjorde i januari 2016 en kapitalplacering i Rauma Marine Construction Oy (RMC), tillsammans med Finlands Industriinvestering och Finda Oy. RMC planerar och genomför fartygsbyggnadsprojekt genom tillämpning av en nätverksbaserad affärsmodell som grundar sig på långsiktiga strategiska partnerskap. RMC ansvarar för projekthantering, ekonomi och kvalitetskontroll i samband med fartygsprojekten. Den nätverksbaserade modellen, de hyrda lokalerna och det ledande företagets läge i Seaside Industry Park i Raumo möjliggör konkurrenskraftig verksamhet med små omkostnader.

www.rmcfinland.fi

Taaleri Telakka

Taaleri Telakka är ett kommanditbolag grundat år 2016, som äger cirka 21,4 % av RMC:s aktiestock. Taaleri Investeringar Ab har också inversterat i bolaget genom Taaleri Telakka. De resterande aktierna är i inhemsk ägo.

Fonden är stängt och kan inte längre ta emot nya investerare.


FINNFLEET

FinnFleet gör placeringar i internationell sjöfart tillsammans med världens största rederier. Bolagets uppgift är att följa denna cykliska marknad och utifrån sin bedömning ingå avtal om tidsbefraktning av fartyg. Genom ett tidsbefraktningsavtal får bolaget vanligen använda ett fraktfartyg i 1–3 år mot ett fast dagspris. Om fraktpriserna utvecklas i positiv riktning ger skillnaden upphov till vinst, och omvänt. Detta finskdrivna bolag har verkat enligt sin nuvarande affärsmodell sedan 2013 med utmärkta resultat och personerna bakom bolaget har årtionden av erfarenhet från sjöfartsbranschen.

www.finnfleet.com

Taaleri Maritime

Taaleri Maritime är ett kommanditbolag grundat år 2016 som investerar sina medel i ett företag som det grundat tillsammans med FinnFleet och finansierar därigenom detta företags affärsverksamhet. Taaleri Investeringar Ab har också investerat i projektet genom Taaleri Maritime.

Fonden är stängt och kan inte längre ta emot nya investerare.


Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.