Beskattningen som del av kapitalförvaltning

Enligt vår erfarenhet är skatteplanering en av de viktigaste medlen för förmögenhetsutveckling. Skatteservicen innehåller bland annat din personbeskattning, familjens eller företagets skatteplanering och naturligtvis även arvs- och gåvoskatteplanering.

Tillsammans med kunden skapar vi en helhetsbild av den nuvarande situationen och viljeläget. Vi gör en avgiftsfri bakgrundskartläggning för de kunder som har över 500 000 euro i placeringstillgångar.

Du kan vända dig till oss i allt som gäller skattedeklaration, skatteplanering angående investeringsärenden, donation av egendom, förvärv, generationsväxling, preliminär ansökan om skydd av egendom (te x testamente, intressebevakningsfullmakt), placeringsförsäkring, bouppteckning eller något som har att göra med beskattnings- eller juridiska tjänster.

Inom placeringsförsäkringar fungerar vi som agent för Swiss Life och Henki-Fennia.


Våra experter
Karin Kandelin
Skatteexpert
+358 45 7734 9460
Ville-Matti Lindgren
Skatteexpert, Verkställande direktör
+358 44 970 2557
Pasi Nevalainen
Expert
+358 45 7734 9461

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.