Taaleri Moderate Owner

Portföljförvaltare

Samu Lang

CIO, Director, Markets and Portfolio Management

+358 50 321 9785
samu.lang@taaleri.com

Taaleri Moderate Owner tar den gyllene medelvägen. Moderate Owner kombinerar de goda sidorna från Cautious Owner och Courageous Owner. När riskerna ökar, stiger naturligtvis även förväntan på avkastning.Fondens moderna och systematiska placeringsstrategi höjer på förväntningarna av avkastning och håller alltid placeringsobjektens tyngdpunkter i linje med den eftersträvade riskprofilen.

Enskilda placeringsobjekt som valts in i fonden ska alla ha en möjlighet till positiv avkastning, även om räntorna skulle stiga eller förbli exceptionellt låga ännu länge.Potentialen för avkastning förblir hög och risknivåerna hålls stabila, för att det inte finns överlappning emellan de utvalda placeringsobjekten.

Kapitalfonder ger betydande diversifieringsfördelar. Målet är att 10-20 % av fondens tillgångar kontinuerligt placeras i Taaleris kapitalfonder. Positionen byggs efter hand som lämpliga placeringsobjekt blir tillgängliga. Under uppbyggnadsfasen kan kapitalfondernas vikt skilja sig signifikant från målvikterna. illgängliga finansieringsalternativ.


ALLOCATION 19.12.2016
Fixed Income Allocation 21,6 %
Higher Yields
23,0 %
Nordic Value 13,0 %
Micro Rhein 25,6 %
Emerging Markets 11,8 %
Property Fund 2,8 %
Wind Power Fund I 0,3 %
Wind Power Fund III 1,9 %
TOTAL 100 %

 

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.