MENA Equity Fund

Med placeringsfonden MENA Equity Fund kommer du med på marknaden i Mellanöstern och Nordafrika. Denna region har en stor tillväxtpotential som baserar sig på en ung och snabbt växande befolkning, enorma råmaterialreserver och starka infrastrukturinvesteringar. MENA Equity Fund placerar i huvudsak i sex länder: Egypten, Förenade Arabemiraten, Saudi-Arabien, Kuwait, Qatar och Libanon.


Portföljförvaltare


Taaleri Förmögenhetsförvaltning Ab/

Taaleri Portfoy Yonetimi A.S.

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.