Strukturerade placeringar

Taaleri planerar och bygger strukturerade placeringar genom att utnyttja olika marknadsmöjligheter. På grund av deras flexibilitet anpassar sig strukturerade placeringar till de flesta marknadssituationerna.

VAD ÄR EN STRUKTURERAD PLACERING?

Det finns otaliga former av strukturerade placeringar, t ex kapitalgaranterade aktieplaceringar och kreditrisklån. På grund av att placeringens villkor skiljer sig för varje produkt, kan själva placeringen kännas rätt så krävande. I praktiken erbjuder strukturerade placeringar dock ett mycket flexibelt sätt att placera, som kan skräddarsys både ur avkastings- och riskvinkel.

TAALERI BYGGER EN STRUKTURERAD PLACERING

Taaleri strukturerar en enskild placering med emittenten, men är inte beroende av eller bunden till någon emittent. Emittenten är vanligtvis en bank, som ger ut en enskild placering och svarar för villkorsenliga transaktioner mot investeraren. Vår roll under placeringstiden är att erbjuda investeraren information om placeringens utveckling och vid behov betjäna med försäljningen av en enskild placering under placeringstiden.


Våra experter
Ilkka Väkeväinen
Direktör, strukturerade placeringar
+358 50 095 2262
Jukka-Pekka Poutanen
Expert, strukturerade placeringar
+358 50 571 1690

Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.