Företagsinfo

Taaleri erbjuder kapitalförvaltning och finansieringstjänster till institutionella placerare, företag och privatpersoner. Taaleri-konsernen består av Taaleri Abp samt fyra operationella dotterbolag. Försäkringsaktiebolaget Garantia, Taaleri Varainhoito Ab och dess dotterbolag, Taaleri Pääomarahastot-gruppen samt Taaleri Sijoitustehdas Ab. Dessutom är Taaleri delägare i Fellow Finance Ab, som erbjuder person-till-person -finansieringstjänster. Hela koncernen har för närvarande över 180 anställda. Våra kontor finns i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Björneborg, Uleåborg, Istanbul och Nairobi.

Taaleri förvaltar ett kapital på 3,9 miljarder euro och har sammanlagt 3 300 kapitalförvaltningskunder (situationen per 06/2015). Hela gruppen har 27 900 direkta och indirekta kunder. Taaleris verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Taaleri Abp är noterad på First North Finland-marknadsplatsen, som upprätthålls av NASDAQ OMX. Sedan maj 2013 har Taaleri Abp:s B-aktier varit noterad på First North, som är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande bolag.


Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.