Taaleri on ketterä ja visionäärinen finanssiryhmä. Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

Palvelumme on suunnattu yksityishenkilöille, institutionaalisille sijoittajille sekä yrityksille. Vahvat arvot johtavat vastuullista liiketoimintaamme.

Taaleri sijoituskohteena

Osake

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä, omat osakkeet, osakkeiden luovutus ja valtuutukset, osinko ja osinkopolitiikka sekä osaketyökalut

Tutustu

Osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen, johdon osakkeenomistus, liputukset sekä osakkeenomistajan kokonaistuottolaskuri.

Tutustu

Taloudellista tietoa

Konsernin avainluvut, joukkovelkakirjalainat ja kovenantit

Tutustu

Raportit ja esitykset

Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.

Tutustu

Hallinto

Taaleri Oyj:n eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti.

Tutustu