Taalerin tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta sekä pääoma, jota yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

Osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, yhteensä 19 813 934,00 euroa. Osinkoehdotus perustuu siihen, että jatkuvien toimintojen liikevoittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,45 euroa ja varainhoitoliiketoiminnan myynnistä saatuun voittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,25 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 139 396 913,81 euroa, josta tilikauden voitto oli 14 892 445,81 euroa. Osinko maksetaan yhdessä erässä.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 24.4.2023.

Efektiivinen osinkotuotto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,10 % 1,40 % 2,40 % 2,70 % 2,50 % 4,20 % 1,90 % 3,90 % 19,60 % 6,30 %

Tulos ja osinko per osake, EUR