Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Efektiivinen osinkotuotto

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,10 % 1,40 % 2,40 % 2,70 % 2,50 % 4,20 %

Tulos ja osinko per osake, EUR