Taalerin tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta sekä pääoma, jota yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,32 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2021.

Efektiivinen osinkotuotto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,10 % 1,40 % 2,40 % 2,70 % 2,50 % 4,20 % 1,90 % 3,90 %

Tulos ja osinko per osake, EUR