Taalerin tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta sekä pääoma, jota yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous 6.4.2022 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 20.4.2022.

Efektiivinen osinkotuotto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,10 % 1,40 % 2,40 % 2,70 % 2,50 % 4,20 % 1,90 % 3,90 % 19,60 %

Tulos ja osinko per osake, EUR