Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat vuoden 2021 lopussa Taaleri Oyj:n osakkeita yhteensä 1 909 304 kpl eli 6,73 % osakennasta ja äänivallasta.

Johdon liiketoimet

Taaleri julkaisee 3.7.2016 alkaen kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella (johtohenkilöiden liiketoimet).

Tiedotteet