Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2018 lopussa Taaleri Oyj:n osakkeita yhteensä 7 326 690 kpl eli 25,84 % osakennasta ja äänivallasta.

Johdon liiketoimet

Taaleri julkaisee 3.7.2016 alkaen kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella (johtohenkilöiden liiketoimet).

Tiedotteet