Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat vuoden 2020 lopussa Taaleri Oyj:n osakkeita yhteensä 2 091 032 kpl eli 7,38 % osakennasta ja äänivallasta.

Johdon liiketoimet

Taaleri julkaisee 3.7.2016 alkaen kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella (johtohenkilöiden liiketoimet).

Tiedotteet