Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. 

Missiomme on tehdä pääomilla ja osaamisellamme parempaa tulevaisuutta. Ohjaamme pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Luomme pääomarahastoillamme esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Tiimimme osaa todistetusti muuttaa mahdollisuudet onnistuneiksi sijoituksiksi. Kokemuksemme on osoittanut, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain. 

Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla. Kaupankäyntitunnus Taalerin osakkeille on TAALA ja toimialaluokitus on rahoitus.

Taalerin arvot

Taaleri-konsernin yksi menestystekijä on vahva yrityskulttuuri, joka rakentuu arvoistamme:

Tiedolla, taidolla, tahdolla
Uskallamme menestyä
Toisiamme tukien
 

Lue lisää

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta ja oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia. 

Lue lisää

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tuottaa mittavia yhteiskunnallisia ja ympäristöhyötyjä sekä edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita.

Lue lisää