Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla 1.4.2016 lähtien.

Kaupankäynti Taalerin osakkeella alkoi 24.4.2013 First North Finland-markkinapaikalla. Kaupankäyntitunnus Taalerin osakkeille on TAALA ja toimialaluokitus on "Rahoitus".

Toimintamme tarkoitus on ohjata pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kokemuksemme on osoittanut, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain. 

Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Tiimimme osaa todistetusti muuttaa mahdollisuudet onnistuneiksi sijoituksiksi. 

Taalerin arvot

Taaleri-konsernin yksi menestystekijä on vahva yrityskulttuuri, joka rakentuu arvoistamme:
asiakasymmärrys, yrittäjyys, keskinäinen kunnioitus ja eettisyys.

Lue lisää

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta ja oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia. 

Lue lisää

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tuottaa mittavia yhteiskunnallisia ja ympäristöhyötyjä sekä edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita.

Lue lisää