Oman pääoman tuotto

2017 2018 2019 2020 2021
21,8 % 18,9 % 9,3 % 10,0 % 75,0 %

Oma pääoma/osake, EUR

Oman pääoman kehitys 2013–2021