Oman pääoman tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 2020
24,9 % 13,3 % 21,8 % 18,9 % 9,3 % 10,1 %

Operatiivinen. Operatiivisissa tunnusluvuissa on vuonna 2015 vähennetty 28,6 miljoonan euron negatiivisen liikearvon tuloutus ja Garantian hankintaan suoraan liittyvät kulut 1,3 milj. euroa. 

Oma pääoma/osake, euroa

Oman pääoman kehitys 2013 – 2020