Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.

Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainlukutaulukko, jossa on viiden viimeisimmän vuoden luvut.

Tuloslaskelma, Tase, Rahavirtalaskelma ja Avainluvut

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Pitkän aikavälin tavoite
Tuloksen tunnusluvut
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 59,2 55,3 52,0 48,9 39,9 40,6
Jatkuvien tuottojen kasvu, % 7,1 6,3 6,3 N/A N/A N/A >15,0
Liikevaihto, milj. euroa 69,4 67,2 72,5 81,0 60,6 58,4
Liikevoitto, milj. euroa 17,5 16,5 23,9 27,6 16,3 20,1
Liikevoitto, % 25,3 24,5 33,0 34,1 27,0 34,4 > 25,0
Tilikauden voitto, milj. euroa 13,1 11,5 21,6 21,8 12,8 16,8
Oman pääoman tuotto, % 10,1 9,3 18,9 21,8 13,4 24,9 > 15,0
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuus, % 49,7 46,6 51,4 46,3 44,0 44,8
Ryhmän vakavaraisuus, % 216,2 207,4* 186,0 251,2 268,9 259,2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, euroa 0,46 0,39 0,76 0,76 0,45 0,55
Oma pääoma/osake, euroa 4,75 4,45 4,26 3,73 3,30 3,35
Osakkeen päätöskurssi, euroa 8,12 8,42 7,10 10,35 8,24 8,38
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde 74,6 74,7 67,0 66,2 73,2 67,5
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin 192 186 183 175 167 163
Markkina-arvo, milj. euroa 230 238 201 293 233 237
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 7,6 7,1 5,7 5,6 4,8 3,9
Takauskanta, mrd. euroa 1,8 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2
* Vuoden 2019 vakavaraisuuden tunnusluvussa huomioitu hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2019, mistä hallitus on päättänyt 18.2.2021 olla jakamatta 4,5 milj. euroa