Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.

Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainlukutaulukko, jossa on viiden viimeisimmän vuoden luvut.

Tuloslaskelma, Tase, Rahavirtalaskelma ja Avainluvut

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2021* 2020* 2019 2018 2017 Pitkän aikavälin tavoite
Tuloksen tunnusluvut
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 40,7 35,9 55,3 52,0 48,9
Jatkuvien tuottojen kasvu, % 13,5 % N/A 6,3 % 6,3 % N/A >15,0 %
Liikevaihto, milj. euroa 69,7 40,0 67,2 72,5 81,0
Liikevoitto, milj. euroa 30,8 12,3 19,6 26,8 30,7
Liikevoitto, % 44,2 % 30,8 % 29,2 % 37.0 % 38,0 % > 25,0 %
Tilikauden voitto konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa 136,1 13,0 11,5 21,6 21,8
Oman pääoman tuotto, % 75,0 % 10,0 % 9,3 % 18,9 % 21,8 % > 15,0 %
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuus, % 72,1 % 49,7 % 46,6 % 51,4 % 46,3 %
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde 58,3 % 77,0 % 74,7 % 67,0 % 66,2 %
Kokoaikainen henkilöstömäärä, kauden lopussa 104 92 186 183 175
Markkina-arvo, milj. euroa 317 230 238 201 293
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 2,2 1,7 7,1 5,7 5,6
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5
* Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Tunnuslukutaulukon luvut vuosilta 2020 ja 2021 vastaavat jatkuvien toimintojen lukuja segmenttiraportoinnin mukaan.