Taalerin vuoden 2020 toisen puoliskon tulos oli vahva Energia- ja Vakuutus-segmenttien vetämänä. Koko konsernin liikevaihto kasvoi heinäkuusta joulukuuhun 18,5 prosenttia 43,3 miljoonaan euroon, ja liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon. Tulosta paransivat etenkin vuoden loppua kohti vahvistuneet sijoitustuotot. 

Kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä Taalerin vuoteen haastavassa toimintaympäristössä. Konsernin liikevaihto kasvoi hieman 69,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 17,6 miljoonaan euroon, joka vastaa 25:tä prosenttia liikevaihdosta. 

Varainhoito-segmentin toinen vuosipuolisko oli koronaviruspandemiasta johtuen heikompi kuin viime vuonna, mutta suunta kääntyi parempaan vuoden loppua kohti. Hallinnoitavaan varallisuuteen perustuvat jatkuvat tuotot kasvoivat, mutta muut kuin hallinnoitavaan varallisuuteen perustuvat jatkuvat tuotot jäivät viime vuodesta. Heinä–joulukuun aikana hallinnoitava varallisuus kääntyi kasvuun, ja viimeisellä kvartaalilla myynti kasvoi vuoden parhaisiin lukemiin. Segmentin kulutietoisuus pysyi hyvänä myös vuoden toisella puoliskolla. 

Olen erityisen ilahtunut siitä, että institutionaaliset sijoittajat valitsivat SFR-tutkimuksessa varainhoitomme haastajat-sarjassa Suomen parhaaksi. Sijoittajat arvostivat etenkin asiakaspalveluamme, näkemystämme ja resurssejamme.

Kesäkuussa avaamamme impakti-sijoittamiseen erikoistunut digivarainhoitopalvelu on saanut hyvän vastaanoton sekä olemassa olevilta että uusilta asiakkailta. Palvelu tarjoaa kaikille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa uusiin ympäristöä ja yhteiskuntaa hyödyttäviin hankkeisiin sekä hajautetun ETF-salkun kautta että suoraan rahastoihin. 

Jatkoimme strategiamme mukaisesti kiinteistöliiketoiminnan kehittämistä omaksi operatiiviseksi yksikökseen. Tavoitteemme on kasvattaa kiinteistörahastojen hallinnoitavia varoja merkittävästi mm. uusilla, skaalautuvilla tuotteilla ja laajentamalla sijoittajapohjaa. Käynnistimme vuoden aikana ensimmäisen kiinteistöihin sijoittavan erikois-sijoitusrahaston. Taaleri Kiinteistöt -rahasto aloitti sijoitustoimintansa loppuvuonna hankkimalla vuokra-asuntoja, jotka kuuluvat korona-ajan markkinaympäristössä turvallisimpiin kiinteistöluokkiin.

Energia-segmentin vuosi oli vahva, ja sen jatkuvat tuotot kaksinkertaistuivat viime vuodesta. Toisen vuosipuoliskon jatkuvat tuotot kasvoivat 57 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon, ja liiketulos oli voitollinen. Teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimaloihin sijoittava SolarWind II -rahasto saavutti marraskuussa 320 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Rahastoon on sijoittanut moni merkittävä kotimainen ja kansainvälinen institutionaalinen sijoittaja, ja olenkin erittäin ylpeä ammattitaitoisen Energia-tiimimme saavuttamasta kansainvälisestä kasvusta. Rahasto on auki sijoittajille kesäkuuhun 2021 asti, ja sen enimmäiskoko on 400 miljoonaa euroa. 

Vakuutus-segmentissä Garantia teki kaikkien aikojen parhaan vakuutusteknisen tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosipuoliskolla 26 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 39 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon. Yhdistetty kulusuhde oli koko vuoden osalta 37 prosenttia, ja erinomainen kannattavuus oli seurausta onnistuneesta uusmyynnistä sekä alhaisista korvaus- ja liikekuluista. Sijoitustoiminnan tuotto kasvoi loppuvuoden aikana ja oli kohtuullinen valittuun riskitasoon nähden. Garantia aloitti asuntolainatakausten tarjoamisen uuden pankkikumppanin kanssa.  Takausten myöntäminen aloitettiin OP Ryhmän asuntolaina-asiakkaille lokakuun alussa. 

Koronaviruspandemia ei ole ohi, vaikka rokotteet lupaavat helpotusta tilanteeseen alkaneen vuoden aikana. Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöämme sitoutuneesta ja kovasta työstä sekä asiakkaitamme luottamuksesta meihin tänä poikkeuksellisena aikana. Jatkamme määrätietoisesti yhtiön strategian kehittämistä ja toimeenpanoa toimin-taympäristön ennakoimattomuudesta huolimatta. Tavoitteemme on tänäkin vuonna tarjota asiakkaillemme tuottoisia sijoituskohteita, jotka hyödyttävät sekä ympäristöä että yhteiskuntaa.

Robin Lindahl
toimitusjohtaja
Taaleri Oyj