Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli erittäin merkittävä Taalerille ja yhtiön tulevaisuudelle. Ilmoitimme myyvämme varainhoitoliiketoimintamme Aktialle, julkistimme uudistetun strategiamme ja pidimme yhtiön historian ensimmäisen, ilahduttavan suosion saaneen pääomamarkkinapäivän. Jatkossa kasvuamme vauhdittavat uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvät pääomarahastot. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Varainhoitoliiketoiminnan myynti toteutui suunnitellusti katsauskauden jälkeen 30. huhtikuuta 120 miljoonan euron kauppahinnalla. Taaleri kirjaa kaupasta noin 110 miljoonan liikevoiton. Kaupan täytäntöönpanon jälkeen kutsuimme osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa päätetään ylimääräisen osingon maksamisesta osakkeenomistajille. Taalerin hallituksen ehdotus varojenjaosta on 1,00 euroa osakkeelta. Päivitetyn osinkopolitiikkamme mukaan jaamme osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen. 

Voimme olla erittäin tyytyväisiä Taalerin ensimmäiseen vuosineljännekseen käynnissä olleiden isojen muutosten aikana. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tuotot kasvoivat 8,9 (8,4) miljoonaan euroon ja liikevaihto kasvoi 13,7 (-0,8) miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 5,1 (-7,5) miljoonaa euroa, joka vastaa 37:ää prosenttia liikevaihdosta. 

Pääomarahastot-segmentin suurimman liiketoiminnon eli uusiutuvan energian liiketoiminta kehittyi raportointikaudella tasaisesti ja rahastojen hankkeet etenivät aikataulussa. Jatkuvat tuotot olivat vertailukautta alhaisemmat vertailukaudella toteutetun SolarWind II -rahaston sulkeutumisen vuoksi. Kuluneella raportointikaudella on valmisteltu SolarWind II -rahaston viimeistä sulkeutumista, joka tapahtuu toisen vuosineljänneksen aikana. 

Kiinteistöliiketoimintamme keskittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan investointivaiheessa olevia rahastoja ja valmistelemaan irtautumisvaiheessa olevien rahastojen myyntejä. Lisäksi valmistauduimme Aktia-kauppaan, jossa kiinteistöliiketoiminnan hallinnoima varallisuus kasvoi laajentaessamme toimintaamme ulkoisiin salkunhoitomandaatteihin. 

Uudessa bioteollisuusliiketoiminnossamme keskityimme liiketoiminnan käynnistämiseen sekä ensimmäisen rahaston valmisteluun ja kohteiden kartoittamiseen. Tavoitteemme on saada rahasto lanseerattua vuoden toisella puoliskolla. Lisäksi Aktia-kaupassa Taaleriin siirtynyt infraliiketoiminta valmistelee ensimmäistä rahastoaan, joka on tarkoitus lanseerata jo toisen vuosineljänneksen aikana.

Vakuutusosakeyhtiö Garantia, joka muodostaa Strategiset sijoitukset -segmentin, jatkoi erittäin vahvaa liiketoimintaa oman strategiansa mukaisesti. Vertailukaudella pandemiasta kärsineet sijoitustuotot kasvoivat merkittävästi, mutta myös takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat. Jälkimmäiseen vaikutti lokakuussa 2020 avautunut uusi jakelutie, joka kasvatti asuntolainatakauskantaa olennaisesti ja sen kautta vakuutusmaksutuottoja. Vakuutustoiminnan tuloskehitystä kuvaava yhdistetty kulusuhde oli erittäin hyvällä tasolla 38,6 prosentissa.

Lopetettuihin liiketoimintoihin kuuluneen varainhoitoliiketoiminnan vuoden ensimmäinen neljännes oli vahva. Varainhoidon jatkuvat tuotot kasvoivat 6,3 prosenttia 8,0 (7,6) miljoonaan euroon ja liikevaihto kasvoi 29,8 prosenttia 11,3 (8,7) miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 58,0 prosenttia 3,5 (2,2) miljoonaan euroon, joka sisältää varainhoitoliiketoiminnan myyntiin kohdistuvat suorat kulut. 

Olen erittäin innostunut viemään Taaleria eteenpäin uudessa kehitysvaiheessamme yhdessä kaikkien taalerilaisten, sijoittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja osakkeenomistajiemme kanssa. Samalla pidämme kiinni meille tärkeistä arvoista ja periaatteista. Ohjaamme toiminnallamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tiedämme kokemuksesta, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain. Uskomme näiden linkittyvän toisiinsa tulevina vuosina yhä vahvemmin.