Alkuvuoden 2021 isojen strategisten muutosten jälkeen keskityimme kolmannella vuosineljänneksellä perusliiketoimintaamme ja strategiamme edistämiseen. Vuosineljännekselle ei sijoittunut pääomarahastoliiketoimintaan liittyviä merkittäviä yksittäisiä tapahtumia, joiden vaikutukset näkyisivät vuosineljänneksen taloudellisissa tunnusluvuissa.

Kolmannen vuosineljänneksen jatkuvat tuotot kasvoivat neljällä prosentilla. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 12,3 miljoonaa euroa, ja liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 37:ää prosenttia liikevaihdosta. Hallinnoitavien varojen määrä oli 2,1 miljardia euroa.

Pääomarahastot-segmentissä valmistelimme ja lanseerasimme uusia rahastoja sekä edistimme sijoitusvaiheessa olevien pääomarahastojen hankkeita. Panostus liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen näkyy segmentin kolmannen neljänneksen tuloksessa. Uusien ja kehittyvien liiketoimintojen ylösajo tulee vaikuttamaan segmentin tulokseen koko strategiakauden ajan johtuen pääomarahastoliiketoiminnan luonteesta.

Pääomarahastojen suurin liiketoiminto eli uusiutuva energia keskittyi kesäkuussa sulkeutuneen Taaleri SolarWind II -rahaston rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin ja hankeaihioihin sekä omien kehityshankkeiden edistämiseen. Rahaston rakenteilla ja kehitteillä olevat hankkeet etenivät kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan, ja tulevaisuuden hankeaihiot näyttävät lupaavilta.

Kiinteistöliiketoiminta toteutti alkuvuoden aikana laajan kansainvälisen tarjouskilpailun Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnistä, joka saatiin heinäkuussa erittäin onnistuneesti päätökseen noin 145 miljoonan euron kauppahinnalla. Rahasto lähes kaksinkertaisti sijoittajiensa sijoittaman pääoman. Rahastosta Taalerille tuleva tuottopalkkio tuloutetaan kokonaisuudessaan loppukauppahinnan vahvistumisen jälkeen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kiinteistöliiketoiminta teki katsauskaudella myös ensimmäisen kansainvälisen management-sopimuksen. Lisäksi Taaleri Asuntorahasto VIII:n myynti käynnistyi Aktiassa katsauskauden lopulla.

Bioteollisuuden ensimmäisen pääomarahaston valmistelu etenee suunnitellusti. Olemme pääomarahastoliiketoiminnassa edelläkävijä bioteollisuuteen keskittyvissä sijoituksissa, ja uskomme rahaston herättävän paljon mielenkiintoa. Myös Joensuuhun rakennettava biohiililaitos etenee odotetusti, ja kanssasijoituksen myynti institutionaalisille asiakkaille alkoi kolmannen neljänneksen lopussa.

Jatkoimme kolmannella neljänneksellä yhteisten rahastotuotteiden lanseerausta Aktian kanssa, ja jatkamme aktiivista yhteistyön kehittämistä.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia jatkoi vahvaa liiketoimintaa oman strategiansa mukaisesti. Takausvakuutustoiminnan nettotuotot pysyivät vertailukauden tasolla. Uusien asuntolainatakausten myynti on jatkanut kasvua laajentuneen jakelutien ja vilkkaan asuntomarkkinan ansiosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,8 miljoonaa euroa, ja vakuutustoiminnan tuloskehitystä kuvaava yhdistetty kulusuhde oli kolmannella neljänneksellä 36,8 prosenttia korvauskulujen pysyessä hyvin alhaisina.

Aiemmin vuoden aikana tehdyt rahoitus-, henkilöstö- ja yritysjärjestelyiden säästövaikutukset alkoivat odotetusti näkyä kolmannella vuosineljänneksellä. Muut-ryhmän kiinteät henkilöstökulut laskivat yli 30 prosenttia ja rahoituskulut laskivat 65 prosenttia. Ei-strategisten sijoitusten irtaantumiset etenevät suunnitelmien mukaan.