Jatkoimme vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvän strategiamme edistämistä. Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät hyvin, ja konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 14 prosenttia. Liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa vastaten 67 prosentin liikevoittomarginaalia. Liikevoittoa kasvatti Ficolo Oy:n myynnistä ja siihen liittyvästä Taaleri Datacenter Ky:n irtautumisesta kirjattu tuotto 14,0 miljoonaa euroa.

Operatiivisesti edistyimme kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan toimintaympäristön muutoksista ja epävarmuuksista huolimatta. Strategiamme toimii hyvin myös nykytilanteessa. Euroopan pyrkimys irtautua Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä kasvattaa uusiutuvan energian ja bioteollisuustuotteiden kysyntää, mikä tukee pitkällä aikavälillä pääomarahastoliiketoimintaamme.

Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 10 prosenttia ja liikevoitto nousi Taaleri Datacenter Ky:n irtautumiseen liittyvän tuottopalkkion ansiosta 56 prosentilla 7,0 miljoonaan euroon.

Uusiutuvan energian liiketoiminta keskittyi kolmannella vuosineljänneksellä Taaleri SolarWind II -rahaston rakennusvaiheessa olevien hankkeiden edistämiseen sekä eilen julkistetun Taaleri SolarWind III -rahaston valmisteluun. Rahasto on Taalerille jo seitsemäs EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukainen tuote. SolarWind III:n tuleva hankevirta perustuu viime vuonna aloittamaamme hankekehitysportfolioon, joka sisälsi katsauskauden päättyessä 17 hanketta. Tavoitteemme uuden rahaston suhteen ovat kunnianhimoiset: pyrimme kaksinkertaistamaan Taaleri SolarWind II:n koon, joka oli noin 350 miljoonaa euroa.

Kiinteistöliiketoiminta toteutti kolmannella vuosineljänneksellä useita hankintoja sekä salkunhoidossaan oleville Aktian erikoissijoitusrahastoille että rakennutettaviin vuokra-asuntokohteisiin sijoittaviin Taaleri Asuntorahasto VIII- ja Taaleri Vuokrakoti -rahastoihin. Taaleri Asuntorahasto VIII toteutti syyskuussa merkittävän, noin 85 miljoonan euron arvoisen kolmen asuntokohteen portfoliokaupan.

Bioteollisuusliiketoiminnan ensimmäinen rahasto Taaleri Bioteollisuus I saavutti yli 100 miljoonan euron koon toisella varainhankintakierroksellaan ja jatkaa edelleen varainkeruuta vahvan kysynnän siivittämänä. Rahaston ankkurisijoittaja Ilmastorahasto Oy teki rahastoon optionsa mukaisen viiden miljoonan euron lisäsijoituksen. Bioteollisuuden alla raportoitavan Taalerin osakkuusyhtiön Fintoilin mäntyöljyjalostamo käynnistettiin syyskuussa, ja käyttöönotto on sujunut suunnitelmien mukaan. Ensimmäiset erät korkealaatuisia mäntyöljytisleitä on jo toimitettu asiakkaille.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian vakuutustoiminnan nettotuotot nousivat vertailukaudesta 14 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot toipuivat erityisen heikosta edellisestä neljänneksestä, ja liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli jälleen erinomainen, 29,0 prosenttia.

Taalerin strategian ytimessä on kestävä kehitys. Olemme pääomarahastotoimijana edelläkävijä, sillä hallinnoimme jo peräti kahdeksaa rahastoa, jotka ovat EU:n tiedonantoasetuksen mukaan joko artikla 8:n tai artikla 9:n mukaisia. Tämä on vaatinut ja vaatii meiltä jatkossakin kunnianhimoisia tavoitteita, vankkaa vastuullisuusosaamista ja vahvaa sitoutumista rahastojen kestävyyteen. Olemme myös allekirjoittaneet Net Zero Asset Managers -aloitteen, jossa sitoudumme sekä yhtiönä että hallinnoimiemme varojen osalta vähentämään nettokasvihuonekaasupäästömme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti nollaan vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteemme on hallinnoida 75:tä prosenttia hallinnoitavista varoistamme aloitteen mukaisesti vuonna 2030. Raportoimme edistymisestämme vuosittain ensi vuodesta lähtien ja arvioimme kunnianhimoisesti mahdollisuuksiamme nopeuttaa aikataulua nettonollatavoitteeseemme pääsemiseksi.