Vuoden 2021 toisen neljänneksen merkittävin tapahtuma oli luonnollisesti varainhoitoliiketoiminnan myynti, joka vietiin läpi huhtikuun lopussa 124 miljoonan euron kauppahinnalla. Kirjasimme kaupasta 111 miljoonan euron myyntivoiton, ja palautimme katsauskaudella osakkeenomistajillemme yhteensä 37 miljoonaa euroa.

Toteutimme uudistettua strategiaamme toisella vuosineljänneksellä panostamalla suunnitelmiemme mukaisesti uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviin pääomarahastoihin. Ohjaamme toiminnallamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Olen erityisen iloinen toisen vuosineljänneksen jatkuvien tuottojen erinomaisesta 27 prosentin kasvusta, joka kertoo strategiamme edistymisestä. Jatkuvat tuotot kasvoivat sekä pääomarahastoissa että Vakuutusosakeyhtiö Garantiassa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 14,3 miljoonaan euroon, ja jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 31:tä prosenttia liikevaihdosta. Koko konsernin tulos oli toisella neljänneksellä 114,1 miljoonaa euroa, johon sisältyy varainhoidon myynnistä syntynyt myyntivoitto. Hallinnoitavat varamme kasvoivat 2,1 miljardiin euroon.

Pääomarahastot-segmentissä keskitymme strategiamme mukaisesti vahvasti liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen, mikä näkyy segmentin toisen neljänneksen tuloksessa. Liikevoitto laski vertailukaudesta, mikä johtuu pääasiassa panostuksista liiketoiminnan kasvattamiseen. Uusien ja kehittyvien liiketoimintojen ylösajo tulee vaikuttamaan segmentin tulokseen koko strategiakauden ajan johtuen pääomarahastoliiketoiminnan luonteesta.

Pääomarahastojen suurin liiketoiminto eli uusiutuva energia toteutti toisella vuosineljänneksellä menestyksekkäästi SolarWind II -rahaston viimeisen sulkeutumisen. Rahasto saavutti 354 miljoonan euron sijoitussitoumukset, mikä ylitti 300 miljoonan euron tavoitekoon. Rahasto sijoitti toisella vuosineljänneksellä kahteen merkittävän kokoluokan kotimaiseen tuulipuistoon, joiden odotetaan olevan tuotannossa ensi vuoden lopulla. Rakenteilla ja kehitteillä olevat hankkeet etenivät suunnitelmien mukaan, ja tulevaisuuden hankeaihiot näyttävät lupaavilta.

Kiinteistöliiketoiminta koki isoja muutoksia toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminta laajensi toimintaansa ulkoisiin salkunhoitomandaatteihin, kun Aktia ulkoisti varainhoidon kaupan yhteydessä kiinteistörahastojensa salkunhoidon ja kiinteistövarainhoitotoimintonsa Taalerille. Samalla Aktian kiinteistötiimi siirtyi Taalerille. Taalerin kiinteistötiimi toteutti katsauskauden aikana laajan kansainvälisen tarjouskilpailun Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnistä, joka saatiin katsauskauden jälkeen erittäin onnistuneesti päätökseen noin 145 miljoonan euron kauppahinnalla. Parhaillaan kiinteistötiimi valmistelee uuden asuntorahaston lanseerausta kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Bioteollisuus valmistautuu lanseeraamaan ensimmäisen pääomarahastonsa loppuvuoden aikana. Olemme pääomarahastoliiketoiminnassa edelläkävijä bioteollisuuteen keskittyvissä sijoituksissa, ja uskomme rahaston herättävän paljon mielenkiintoa. Katsauskauden aikana bioteollisuustiimimme kehitti yhdessä Taaleri Sijoitus Oy:n kanssa konsernin strategian mukaisen yhteistyömallin. Tästä ensimmäinen konkreettinen tulos on Taalerin sijoitus paristojätteestä luomulannoitetta valmistavaan kotimaiseen Tracegrow-yhtiöön. Yhteistyömallin ansiosta bioteollisuuden ensimmäisellä pääomarahastolla on mahdollisuus rahoittaa Tracegrow’n tulevia tehdasinvestointeja.

Aktia-kaupan yhteydessä Taalerille siirtynyt infratiimi lanseerasi ensimmäisen rahastonsa toisella vuosineljänneksellä. Taaleri Infra I sijoittaa niin sanottuun lähi-infraan eli paikallisiin ja alueellisiin infrastruktuurihankkeisiin. Tavoitteemme on kasvattaa infraliiketoimintaa ripeästi seuraavien vuosien aikana.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia jatkoi erinomaisen vahvaa liiketoimintaa oman strategiansa mukaisesti. Takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 25,4 prosenttia 4,5 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,2 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan tuloskehitystä kuvaava yhdistetty kulusuhde oli vaikuttavalla tasolla 23,1 prosentissa.

Jatkamme määrätietoista strategiamme toteuttamista loppuvuoden aikana sekä pääomarahastoliiketoiminnassa että Vakuutusosakeyhtiö Garantiassa. Lanseerasimme toisella neljänneksellä myös ensimmäiset yhteiset rahastotuotteet Aktian kanssa, ja jatkamme aktiivista Taalerin pääomarahastojen ja yhteistyömallien kehittämistä kuluvan neljänneksen aikana. Teimme toisen vuosineljänneksen aikana rahoitus-, henkilöstö- ja yritysjärjestelyjä, joiden säästövaikutukset alkavat näkyä kolmannella vuosineljänneksellä.

Haluan kiittää työntekijöitämme ja kumppaneitamme siitä valtavasta työstä, jonka he ovat tehneet sekä varainhoidon myynnin yhteydessä että uuden Taalerin liikkeellelähdössä. Meillä on erinomaiset lähtökohdat jatkaa tuloksekasta työtä myös loppuvuoden aikana.