Voimme olla tyytyväisiä strategiamme edistymiseen vuonna 2022. Vaikka yleinen markkinatilanne on ollut haasteellinen Ukrainan sodan, inflaation ja korkojen nousun sekä koronapandemian vaikutusten vuoksi, strategiamme on toiminut myös nykyisessä tilanteessa. Kestävään kehitykseen painottuvat pääomarahastomme vastaavat moniin ajankohtaisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja omavaraisuuden vahvistamiseen. Tämä tukee myös uusia avauksia kuten liiketoiminnan laajentamista energian varastointijärjestelmiin.

Konsernin liikevaihto koko tilikaudelta oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 43. Sekä jatkuvat tuotot että tuottopalkkiot kasvoivat, mutta Strategiset sijoitukset -segmentin -10,1 miljoonan euron realisoitumattomat käyvän arvon muutokset painoivat konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa. Käypien arvojen laskun taustalla ovat mm. korkojen nousu ja riskilisien muutokset, jotka ovat vaikuttaneet Garantian sijoitussalkun arvostuksiin.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä jatkuvat tuotot kehittyivät tyydyttävästi ja kirjaamiemme tuottopalkkioiden määrä nousi yli 12 miljoonaan euroon. Konsernin sijoitustoiminta painoi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Pääomarahastot-segmentin liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä muun muassa tuottopalkkioiden ansiosta 68 prosentilla 12,3 miljoonaan euroon.

Uusiutuvan energian liiketoiminta julkisti kuudennen rahastonsa, Taaleri SolarWind III:n. Sen varainkeruu on käynnissä, ja ensimmäisen varainhankintakierroksen odotetaan päättyvän vuoden 2023 alkupuoliskolla. Rahasto tulee pohjautumaan 25–35 projektin hankekehitysportfolioon, jossa oli vuoden lopussa 20 hanketta. Pyrimme kaksinkertaistamaan uudella rahastolla Taaleri SolarWind II:n koon, joka on noin 350 miljoonaa euroa.

Olen erityisen ylpeä siitä, että olemme Suomen suurin tuulivoiman tuottaja 12 prosentin markkinaosuudella (Tuulivoimayhdistyksen tuulivoimatilastot 2022). Tämä kertoo sekä pitkästä historiastamme kotimaisen tuulivoiman kehittäjänä että nykyisen tiimimme osaamisesta ja kyvykkyydestä.

Kiinteistöliiketoiminnassa sijoitustoiminta eteni suunnitellusti kiinteistösijoitusmarkkinan yleisestä hiljentymisestä huolimatta. Liiketoiminta teki yhden hankinnan salkunhoidossamme olevalle Aktian erikoissijoitusrahastolle.

Bioteollisuusliiketoiminnassa vuosi sitten lanseerattu ensimmäinen rahasto Taaleri Bioteollisuus I teki kaksi ensimmäistä sijoitustaan. Sijoituskohteet ovat biohajoavia pakkausmateriaaleja valmistava Colombier sekä biopohjaisia palosuoja-aineita valmistava Nordtreat. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutettiin onnistuneesti myös Taalerin osakkuusyhtiön Fintoilin mäntyöljyjalostamon ylösajo.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia saavutti viimeisellä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen parhaan kannattavuuden vakuutustoiminnassaan. Yhdistetty kulusuhde oli neljänneksellä 23,9 prosenttia ja koko vuonna 28,4 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan tulos oli puolestaan heikko historiallisen suuren korkoliikkeen vuoksi.

Haluan kiittää henkilöstöämme vielä vuodesta 2022. Osaavat ja asiantuntevat taalerilaiset ovat menestyksemme perusta. Yksi vuoden 2022 tärkeimmistä onnistumisistamme oli Taalerin uusien arvojen – Tiedolla, taidolla, tahdolla, Uskallamme menestyä ja Toisistamme välittäen – määrittely, johon otettiin mukaan kaikki taalerilaiset. Lisäksi olemme panostaneet johtamiseen ja esihenkilötyön kehittämiseen. Olen iloinen siitä, että henkilöstökyselyissä näkyy selvästi työhyvinvoinnin parantuminen entisestään. Lisäksi työntekijöidemme työnantajan suositteluhalukkuus (eNPS) on noussut toimialalle erinomaiseen 60,8:aan.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme ja toivottaa uudet osakkeenomistajat mukaan vaikuttavalle matkallemme. Osakkeenomistajiemme määrä nousi vuoden lopulla yli 10 000:een, ja se on noussut lähes 70 prosentilla vuoden 2021 strategiauudistuksen jälkeen.

Me Taalerilla haluamme olla edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa, ja missiomme on tehdä pääomilla ja osaamisellamme parempaa tulevaisuutta. Uskomme, että yhdessä meillä on alkaneena vuonna entistäkin paremmat mahdollisuudet toteuttaa tavoitteemme.