Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja puolivuosittain.

Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainluvut-taulukko, jossa on viiden viimeisimmän vuoden luvut.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2018 2017 2016 2015 2014 Pitkän aikavälin tavoite
Tuloksen tunnusluvut
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 1) 52,0 48,9 39,9 40,6 30,6
Liikevaihto, milj. euroa 1) 72,5 81,0 60,6 58,4 39,4
Liikevoitto, milj. euroa 1) 23,9 27,6 16,3 20,1 6,6
Liikevoitto, % 1) 33,0 34,1 27,0 34,4 16,9 > 20,0
Tilikauden voitto, milj. euroa 1) 21,6 21,8 12,8 16,8 4,9
Oman pääoman tuotto, % 1) 18,9 21,8 13,4 24,9 16,2 > 15,0
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuus, % 51,4 46,3 44,0 44,8 24,8 > 30,0
Ryhmän vakavaraisuus, % 186,0 251,2 268,9 259,2 n.a.
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, euroa 1) 0,76 0,76 0,45 0,55 0,15
Oma pääoma/osake, euroa 4,26 3,73 3,30 3,35 1,45
Osakkeen päätöskurssi, euroa 7,10 10,35 8,24 8,38 6,36
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde 67,0 66,2 73,2 67,5 61,1
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin 183 175 167 163 140
Markkina-arvo, milj. euroa 201 293 233 237 160
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 5,7 5,6 4,8 3,9 3,4
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,5 1,3 1,2 n.a.