Mikä on voitonjakolaina?

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti kunkin voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Taaleri Sijoittajan tietopaketista.

Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky:n voitonjakolaina

Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky (”Liikkeeseenlaskija”) laskee liikkeelle voitonjakolainan, joilla kerätyt varat se sijoittaa Taaleri Datacenter Ky
-nimiseen yhtiöön (”Kohdeyhtiö”). Kohdeyhtiö puolestaan sijoittaa varansa Ficolo Oy -nimiseen yhtiöön (”Ficolo”) hankkimalla sen osakkeita ja mahdollisesti myöntämällä sille osakaslainaa.

Sijoitus Kohdeyhtiöön muodostaa käytännössä koko Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan ja voitonjakolainojen tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Kohdeyhtiön kanssa. Sijoittajan tuleekin hyvissä ajoin ennen sijoituspäätöksen tekoa tutustua huolellisesti Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky:n voitonjakolainan 18.5.2018 päivättyyn tarjousesitteeseen ja sen sisältämiin voitonjakolainan ehtoihin sekä erityisesti Ficolon liiketoimintaan ja Kohdeyhtiön sijoitukseen liittyviin riskitekijöihin.

Kohdeyhtiön saadessa tuottoa sen tekemistä sijoituksista Ficoloon Kohdeyhtiön kulujen ja konsultointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Kohdeyhtiön sijoittajille (ml. Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja lainapääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

Kenelle ja miksi

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle, joka haluaa välillisesti sijoittaa datakeskustoimintaa harjoittavaan Ficoloon. Sijoitus tehdään suljettuun Kohdeyhtiöön, jonka toimikausi on jopa 9 vuotta pitkä ja joka ei todennäköisesti pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Kohdeyhtiön tekemät sijoitukset Ficoloon eivät osoittaudu onnistuneiksi, niin Kohdeyhtiö ei pysty maksamaan tuottoa tai lainapääomaa takaisin sijoittajille osittain tai kokonaan.

Tietoa tuotteesta

Sijoitus Kohdeyhtiöön ja edelleen Ficoloon tehdään välillisesti merkitsemällä Kohdeyhtiön yhden yhtiömiehen (Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky:n voitonjakolainan vähimmäismerkintämäärä on 10 000 euroa ja enimmäismerkintämäärä on 500 000 euroa.

Taaleri Datacenter Ky materiaalit

Taaleri Datacenter Ky on kanssasijoitus, joka sijoittaa varansa datakeskustoimintaa harjoittavaan Ficoloon. Tutustu huolellisesti materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa. 

Sijoitusmuistio
Tarjousesite
Avaintietoasiakirja

Kohde on suljettu eikä siihen enää voida ottaa uusia sijoittajia.

Tiedotteita

Ficolon tiedote 29.8.2018: Ficolo laajenee Tampereelle, ostaa Cybercomin konesaliliiketoiminnan

Datacenter-voitonjakolainan perustiedot

Arvopaperin nimi Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky:n voitonjakolaina
ISIN FI4000322359
Arvopaperityyppi Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta Euro
Liikkeeseenlaskija Taaleri Datacenter Sijoittajat Ky
Tuotteen kehittäjä Taaleri Sijoitus Oy
​Vähimmäismerkintä 10 000 euroa, merkintäsumma maksetaan erissä Liikkeeseenlaskijan antamien ohjeiden mukaan.
Lliikkeeseenlaskuhinta 100 %
Merkintäpalkkio 2 % merkinnän nimellisarvosta. Merkintäpalkkio suoritetaan merkityn lainamäärän lisäksi.
Korko Lainalle maksetaan tuottokorkoa Liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko voidaan maksaa vuosittain.
Lainan pääoman takaisinmaksu Lainan pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain Liikkeeseenlaskijan päätöksellä.
Eräpäivä Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Laina erääntyy kuitenkin viimeistään Taaleri Datacenter Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Varojen sijoituskohteet Lainalla kerätyt varat Liikkeeseenlaskija saa sijoittaa vain Taaleri Datacenter Ky:n yhtiömiesosuuteen, Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien pankkitalletuksiin sekä erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkin rahasto-osuuksiin.
Merkintäaika 28.5.2018 – 30.6.2018
Merkintöjen hyväksyminen 28.5.2018 alkaen päivittäin
Hyväksyttyjen merkintöjen määrä 15 515 000 euroa (30.6.2018)

Sijoituskohteiden palkkiot

Taaleri Datacenter merkintäpalkkio 2 % yhtiöpanosten määrästä
Taaleri Datacenter konsultointipalkkio 2 % p.a. seuraavasti: (i) ennen kolmannen osapuolen tekemää arvonmääritystä Ficolon arvosta, Taaleri Datacenter Ky:lle maksettujen yhtiöpanosten kokonaismäärästä (ii) Ficolosta tehdyn ulkopuolisen arvonmäärityksen jälkeen Taaleri Datacenter Ky:n Ficoloon tekemän sijoituksen (osakkeet ja mahdollinen osakaslaina) arvonmäärityksen mukaisesta arvosta.
Taaleri Datacenter tuottopalkkio 25 % yli 5,0 % p.a. sisäisen korkokannan tuoton (IRR) laskettuna kutsutuille sijoitussitoumuksille sijoituksen lopullisen irtautumisen yhteydessä
Erikoissijoitusrahasto Parkin hallinnointipalkkio 0,20 % p.a. rahaston arvosta

Hinta kalenterivuoden lopussa

31.12.2018 99,37858

Voitonjakolainaa voi merkitä Taaleri Varainhoito Oy:n toimipisteissä.

Voitonjakolainaan ei sisälly luovutusrajoituksia, mutta tuotteella ei ole mitään järjestettyä jälkimarkkinaa. Mikäli haluat luopua voitonjakolainasta, ota yhteyttä Taalerin yhteyshenkilöösi.