Takaisin

Kohti uutta vuosikymmentä

Taloudellisesti menestyksellinen vuosi 2017 luo erinomaiset lähtökohdat rakentaa uutta vuosikymmentä muuttuvassa maailmassa.

Taalerin menestyksen vuosi

Vuoden 2017 aikana sijoitusympäristö oli varsin myönteinen. Matala korkotaso, olematon inflaatio ja nousevat pörssikurssit olivat sijoittajalle harvinainen ja optimaalinen tilanne.

Taalerin tulos vuodelta 2017 oli erinomainen. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 33,7 prosenttia 81 miljoonaan euroon ja samalla kasvattamaan liikevoittoamme 69 prosenttia 27,6 miljoonaan euroon. Taaleri-konsernin tilikauden tulos nousi 21,8 miljoonaan euroon, jossa on 70,6 prosentin parannus edelliseen vuoteen. Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa.

Hyvän tuloksen taustalla olivat sijoitus- ja pääomarahastojemme menestys sijoitustoiminnassa sekä Garantian vakuutusmaksutulon voimakas kasvu. Uusien rahastojemme ja kanssasijoituskohteidemme lanseeraus heijastui hallinnoitavan varallisuuden kasvuun. Saavutimme jälleen uuden ennätyksen, lähes 5,6 miljardia euroa, jossa oli kasvua 16 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen.

Haluamme osinkopolitiikkamme mukaisesti jakaa hyvästä tuloksesta kasvavaa osinkoa omistajillemme, mutta käytämme vahvistunutta omaa pääomaamme myös yhtiön kasvuun. Taaleri pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuutta koskevan poikkeusluvan päättyminen.

Oman pääoman tuottomme on ollut erittäin kilpailukykyinen, mikä kasvattaa jatkuvasti omistaja-arvoa. Uskon tämän näkyneen myös Taalerin osakkeen arvostuksen kasvuna viime vuonna.

Taaleri sijoittaa Suomeen yhdessä asiakkaidensa kanssa

Taalerin liiketoiminnassa on alusta asti ollut vahvasti mukana opportunistisuus. Uudistamme jatkuvasti liiketoimintaamme ja tarvittaessa myös omaa rakennettamme. Se pitää meidät rohkeina ja antaa meille mahdollisuuden visioida ja tavoitella suuria.

Taaleri haluaa luoda omistamisen kulttuuria Suomeen. Yhdessä asiakkaidemme kanssa meillä on mahdollisuus vaikuttaa konkreettisilla teoilla suomalaiseen talouselämään. Olemme investoineet Suomeen yli 1,3 miljardia euroa mm. kiinteistö-, metsä- ja tuulirahastojemme avulla.

Uusien, erilaisten sijoitusmahdollisuuksien luominen ja läpivienti edellyttävät monipuolista ja syvää osaamista, mutta myös ennakkoluulotonta asiakaskuntaa, joka haluaa vaurastua vastuullisesti.

Matka jatkuu

Olemme Taalerilla tarttuneet globaaliin energiateollisuuden murrokseen ja vaikutamme omalla osaamisellamme esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Luodessamme kotimaiselle ja kansainvälistyvälle asiakaskunnallemme mahdollisuuden vaurastua vähennämme samalla ilmastoa haittaavia päästöjä.

Näemme myös dataan liittyvien yhteiskunnallisten rakenteiden kehittyvän nopeasti. Olemme mukana muun muassa datakeskusliiketoiminnassa Suomessa.

Taloudellisesti menestyksellinen vuosi 2017 luo erinomaiset lähtökohdat rakentaa uutta vuosikymmentä muuttuvassa maailmassa. Haluan kiittää asiakkaitamme, omistajiamme ja henkilöstöämme yhteisestä matkasta tähän asti.

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja

Katso videoTakaisin