In English

Purpose lorem ipsum dolor

Vastuullisuus tarkoittaa meille vaikuttamista ja vastuunkantamista tekojemme kautta. Tavoitteemme on edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita, joilla on mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Olemme impakti-sijoittamisen edelläkävijä.

Seuraava osio

Toimitusjohtajan terveiset

Vuosi 2019 oli ennätysvuosi osakemarkkinoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti tarkasteltuna. Markkinoiden positiivinen kehitys ja hallinnoitavien varojen kasvu tukivat myös Taalerin onnistumista. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä kiittää pankkiireitamme, salkunhoitajiamme ja muita asiantuntijoitamme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hienosta työstä sekä kuluneesta vuodesta. Luottamus tulevaan näyttää vahvalta.

Lue lisää
Tulos 2019
Tulos 2019 | 2:57
2:57
Impakti
Impakti | 2:57
4:12
Tulevaisuus
Tulevaisuus | 2:57
1:59

Suomen parasta varainhoitoa

Taaleri Varainhoidon näkemyksellisen sijoitustoiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille taloudellista tuottoa sekä mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. Taaleri valittiin syyskuussa 2019 Arvopaperilehden teettämässä kyselyssä Suomen parhaaksi varainhoitajaksi. Lanseerasimme syksyllä digitaalisen varainhoidon, jonka avulla luomme asiakkaillemme yksilöllisen, kustannustehokkaan indeksirahastoista koostuvan sijoitussalkun. Sijoittamisen alkuun pääsee jo 1 000 eurolla.

20
Hallinnoitavien varojen kasvu, %
6,7
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa

Vakavaraista ja tuottavaa takaustoimintaa

Rahoitus-segmentin muodostavan Vakuutusyhtiö Garantian takaustuotteet mahdollistavat investoinnit, kaupanteon ja vaurastumisen. Liiketoiminnan vastuullisuus pohjautuu erityisesti asuntomarkkinoiden eri osapuolien tarpeiden huomioimiseen ja sijoitusten turvaamiseen. Vuonna 2019 vakavaraisuutemme säilyi vahvana ja S&P vahvisti meille luottoluokituksen A-. Vuoden aikana takasimme suomalaisen yritysryhmän liikkeelle laskeman 40 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja kehitimme uudenlaisen takaustuotteen vuokramarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

1,8
Takauskanta, mrd. euroa
55
Yhdistetty kulusuhde, %

Esimerkki

Vuokratakaus on vastuullinen ratkaisu

Garantian takaustuotteet luovat lisäarvoa vuokra-asuntomarkkinalla, jossa trendinä on luopua vakuustalletuksista. Vuokratakaus mahdollistaa asunnon vuokraamisen ilman takuutalletusta, mikä tukee vuokralaisen taloutta ja lisää taloudellista tasa-arvoa. Asunnon omistajille ja vuokranantajille takaus tuo mielenrauhaa vähentämällä sijoituksen taloudellista riskiä.

Sijoitamme uusiutuvaan energiaan

Taaleri Energian tavoitteena on vauhdittaa uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä tuulivoima ja aurinkoenergia ovat jo markkinaehtoisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Vuosi 2019 oli Taalerille merkittävä virstanpylväs kansainvälistymisessä, kun Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sijoittava SolarWind II -rahasto perustettiin ja tuulipuistohankkeita käynnistettiin Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. SolarWind II -rahasto otettiin erittäin hyvin vastaan institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Rahasto tulee rahoittamaan noin 850 MW uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, joka syrjäyttää vuosittain yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä laitosten elinkaaren aikana.

1
GW
tuuli- ja aurinkovoimaa
2
.
Suomen toiseksi suurin tuulivoiman tuottaja

Tunnusluvut vuonna 2019

67,2
Liikevaihto, milj. euroa
16,5
Liikevoitto, milj. euroa
24,5
Liikevoitto, %
9,3
Oman pääoman tuotto, %
0,39
Tulos/osake, euroa
0,32
Osinko/osake, euroa
(hallituksen ehdotus)
7,1
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa
207,4
Ryhmän vakavaraisuus, %
238
Markkina-arvo, milj. euroa
(2019 lopussa)

Keskeiset tapahtumat 2019

1
/
1

Taaleri vaikutti teoillaan vuonna 2019

Tulos, hallinto ja palkitseminen

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaan Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti Taaleri julkaisee vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä ajantasaisen palkka- ja palkkioselvityksen.