In English
Vuosikatsaus 2020 – Tunne vaikutuksemmeVuosikatsaus 2020 – Tunne vaikutuksemme

Purpose lorem ipsum dolor

Vastuullisuus tarkoittaa meille vaikuttamista ja vastuunkantamista tekojemme kautta. Tavoitteemme on edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita, joilla on mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Olemme impakti-sijoittamisen edelläkävijä.

Seuraava osio

Toimitusjohtajan terveiset

Robin Lindahl, Taalerin toimitusjohtaja

Voimme olla tyytyväisiä Taalerin vuoteen haastavassa toimintaympäristössä. Konsernin liikevaihto kasvoi 69,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto 17,6 miljoonaan euroon. Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöämme sitoutuneesta ja kovasta työstä sekä asiakkaitamme luottamuksesta meihin poikkeuksellisena vuonna 2020. Kesällä avaamamme impakti-sijoittamiseen erikoistunut digivarainhoitopalvelu on saanut hyvän vastaanoton sekä olemassa olevilta että uusilta asiakkailta. Palvelu tarjoaa kaikille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa uusiin ympäristöä ja yhteiskuntaa hyödyttäviin hankkeisiin sekä hajautetun ETF-salkun kautta että suoraan rahastoihin.

Robin Lindahl
Toimitusjohtaja
Taaleri Oyj

Lue lisää

Suomen parasta varainhoitoa

Taaleri Varainhoidon näkemyksellisen sijoitustoiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille taloudellista tuottoa sekä mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kesäkuussa avaamamme impakti-sijoittamiseen erikoistunut digivarainhoitopalvelu tarjoaa kaikille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa uusiin ympäristöä ja yhteiskuntaa hyödyttäviin hankkeisiin. Vuonna 2020 institutionaaliset sijoittajat valitsivat SFR-tutkimuksessa varainhoitomme haastajat-sarjassa Suomen parhaaksi. Sijoittajat arvostivat etenkin asiakaspalveluamme, näkemystämme ja resurssejamme.

46,7
Liikevaihto, milj. euroa
7,1
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa

Esimerkki

Taaleri Vuokrakoti

Taaleri Vuokrakoti -rahasto tuo helpotusta kasvukeskusten asuntopulaan. Samalla se monipuolistaa ja lisää kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa Suomen kasvukeskuksissa. Rahasto toimii monelle suomalaiselle yleishyödylliselle instituutiolle luontevana tapana sijoittaa varallisuuttaan maltillisella riskillä ja tuotolla sekä samalla edistää yhteiskunnallisesti tärkeiden kysymysten ratkaisua.

Vakavaraista ja tuottavaa takaustoimintaa

Vakuutus-segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia, joka on takausvakuutuksiin erikoistunut vahinkovakuutusyhtiö. Garantian tavoitteena on uudistaa vakuuskäytäntöjä ja tarjota asiakkailleen digitaalisia kanavia hyödyntäen vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoiminnan vastuullisuus pohjautuu erityisesti asuntomarkkinoiden eri osapuolien tarpeiden huomioimiseen ja sijoitusten turvaamiseen. Vuonna 2020 vakavaraisuutemme säilyi vahvana ja S&P vahvisti meille luottoluokituksen A- vakain näkymin.

1,8
Takauskanta, mrd. euroa
36,7
Yhdistetty kulusuhde, %

Esimerkki

Vuokratakaus on vastuullinen ratkaisu

Garantian takaustuotteet luovat lisäarvoa vuokra-asuntomarkkinalla, jossa trendinä on luopua vakuustalletuksista. Vuokratakaus mahdollistaa asunnon vuokraamisen ilman takuutalletusta, mikä tukee vuokralaisen taloutta ja lisää taloudellista tasa-arvoa. Asunnon omistajille ja vuokranantajille takaus tuo mielenrauhaa vähentämällä sijoituksen taloudellista riskiä.

Sijoitamme uusiutuvaan energiaan

Kiihdytämme globaalia siirtymistä uusiutuvaan energiaan yhdessä sijoittajiemme kanssa. Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat nykyisin markkinaehtoisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, ja monissa maissa ne ovat halvimpia tapoja rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Hallinnoimme tällä hetkellä neljää pääomarahastoa, ja meillä on 2,8 gigawatin tuulivoima- ja aurinkoenergiasalkku Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

2,8
Tuulivoima- ja aurinkoenergiasalkku, gigawattia
4
Uusiutuvan energian pääomarahastoa

Esimerkki

Aurinkoenergian investoinnit

Olemme investoineet maailmankin mittakaavassa merkittävään aurinkoenergiahankkeeseen Jordaniassa yhdessä energia-alan johtavien toimijoiden kanssa. 850 jalkapallokentän laajuinen aurinkopuisto tuottaa valmistuttuaan sähköä 110 000 kotitaloudelle vuosittain.

Tunnusluvut vuonna 2020

69,4
Liikevaihto, milj. euroa
17,5
Liikevoitto, milj. euroa
25,3
Liikevoitto, %
10,1
Oman pääoman tuotto, %
0,46
Tulos/osake, euroa
0,32
Osinko/osake, euroa
(hallituksen ehdotus)
7,6
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa
216,2
Ryhmän vakavaraisuus, %
230
Markkina-arvo, milj. euroa
(2020 lopussa)

Keskeiset tapahtumat 2020

1
/
1

Taaleri vaikutti teoillaan vuonna 2020

Ympäristö

Uusiutuvan energian rahastojen sijoitussitoumukset olivat vuoden 2020 lopussa yhteensä 637 miljoonaa euroa

Uusiutuvan energian rahastojen kumulatiivinen päästövähenemä on:

  • 31.12.2020 mennessä 1,9 miljoonaa tCO²
  • 31.12.2030 mennessä nykyrahastoilla 14,0 miljoonaa tCO²

Taalerin Impakti-rahasto on kerännyt sijoituksia noin 19 miljoonaa euroa 31.12.2020 mennessä

Sosiaalinen

Taaleri Vuokrakoti on rakennuttanut Suomeen vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 384 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

Kaikki Taalerin asuntorahastot ovat rakennuttaneet Suomeen vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 1 500 vuokra-asuntoa

Garantia on takausvakuutustoiminnallaan mahdollistanut vuoden 2020 aikana:

  • Omia asuntoja noin 7 370 kpl
  • Vuokra-asuntoja noin 7 565 kpl

Teimme Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) kanssa yhteistyötä vuosina 2015-2020. NY tavoitti 75 000 nuorta lukuvuonna 2019–2020, mukana oli 1 200 koulua ja oppilaitosta.

taloudellinen

Taaleri-konsernin uusien rekrytointien määrä vuonna 2020 oli 27

Konsernin maksamat tuloverot sekä verot palkoista ja palkkioista Suomeen olivat vuonna 2020 yhteensä 11,5 miljoonaa euroa

Taalerin omasta taseesta tekemät sijoitukset Suomeen vuonna 2020 olivat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa

Taalerin pääomarahastot ovat investoineet Suomeen kumulatiivisesti yli 1,4 miljardia euroa (sisältäen oman ja vieraan pääoman)

Tulos, hallinto ja palkitseminen

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaan Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti Taaleri julkaisee vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä ajantasaisen palkitsemisraportin.