Rahastot

Taaleritehdas Arvomarkka


 • Taaleritehdas ArvoMarkka-rahaston kohdalla merkittävin onnistuminen vuonna 2014 oli Neste Oilin suuri paino koko vuoden ajan. Yhtiö on kehittynyt hyvin, mikä on heijastunut myös osakekurssinousuun. Myös Finnlinesin tuntuva nousu avitti rahastoa. Rahastosta löytyneet Rautaruukki ja Pohjola Pankki lunastettiin pörssistä. Lisäksi Outokumpu nousi selvästi ja paino oli suuri läpi vuoden.

Taaleritehdas ArvoRein


 • Taaleritehdas ArvoReinin paras onnistuminen vuonna 2014 oli vertailuindeksin päihittäminen kolmatta vuotta putkeen. Vuosi oli kuitenkin aktiivisesti hoidetuille rahastoille erittäin haastava. Tästä huolimatta myös uusia sijoituskohteita löytyi erinomaisesti. Vuonna 2014 lisäsimme selvästi kiinteistösektorin painoa. Salkun suurimpana sijoituksena pitkään ollut Adler Modemarkte AG jatkoi vahvaa kehitystään myös vuonna 2014.

Taaleritehdas MikroMarkka


 • Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas MikroMarkan suurimmat onnistumiset vuonna 2014 olivat Comptel (kurssi tuplaantui), Teleste ja Suominen. Voimme olla myös tyytyväisiä siihen, että pienyhtiöille hankalana vuotena emme osuneet ns. miinoihin.

Taaleritehdas Lyydian Leijona


 • Vuonna 2014 Istanbulin pörssin tuottokehitys oli merkittävien kansainvälisten pörssien joukossa yksi parhaista. Taaleritehdas Lyydian leijona -rahaston tuotto nousi euromääräisesti tarkasteltuna lähes 32 % positiiviseksi. Onnistuimme mm. sijoituksessamme Turkin suurimpaan autojen vähittäiskauppiaaseen Dogus Otomotiv AS:ään. Rahastossa merkittävällä painolla olleen yhtiön osakekurssi nousi vuoden aikana euromääräisesti yli 86 %.

Taaleritehdas Rupla


 • Vuosi 2014 oli vaikea Venäjän osakemarkkinalle ja erityisesti valuutalle. Rahasto menestyi kuitenkin vertailuindeksiään paremmin, vaikka tuotto oli vahvasti negatiivinen. Rahasto päätettiin sulauttaa Taaleritehdas Troikka –rahastoon vuoden lopussa.

Taaleritehdas Dinaari


 • Vuonna 2014 egyptiläiset ja qatarilaiset osakkeet kuuluivat euromääräisesti maailman kymmenen eniten tuottaneen osakemarkkinan joukkoon. Taaleritehdas Dinaari –rahaston euromääräinen vuosituotto ylitti 21 %. Rahastomme paras sijoitus oli egyptiläinen Oriental Weavers, joka on yksi maailman suurimpia mattojen valmistajia. Rahastossa merkittävällä painolla olleen yhtiön osakekurssi nousi vuoden aikana euromääräisesti yli 93 %.

Taaleritehdas ArvoKruunu


 • Taaleritehdas Arvo Kruunun aloitti toimintansa 19.11.2014. Toiminta käynnistyi hyvin ja rahaston tuotto ylitti vertailuindeksin tuoton vuoden 2014 osalta. Vuodenvaihteeseen mennessä rahastossa oli 36 sijoituskohdetta ja sijoitusaste yli 99 prosenttia. Skandinaviasta löytyy osakepoimijalle erittäin mielenkiintoisia sijoituskohteita ja Ruotsissa talouskasvun ennustetaan tänä vuonna jatkuvan hyvänä, mikä avittaa skandinavialaisten yritysten tuloskasvua.

Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat


 • Vuosi 2014 oli kokonaisuudessaan hyvä vuosi kehittyville markkinoille, vaikka tuottoerot eri markkinoiden välillä olivat suuret. Lisäsimme vuoden aikana sijoituksia Kiinaan ja Intiaan, mikä osoittautui hyväksi valinnaksi. Sijoituksilla Indonesiaan ja Vietnamiin oli myös merkittävä positiivinen vaikutus rahaston tuottoon. Vaalit, rahapolitiikka, geopolitiikka, öljyn hinnan lasku ja dollarin vahvistuminen olivat suuria teemoja 2014.

Taaleritehdas Korkeammat Korot


 • Taaleritehdas Korkeammat Korot aloitti vuoden 2014 syyskuussa. Syksyn heilahteluissa juniorilainat pärjäsivät muita riskillisiä korkosijoituksia paremmin. Yhtiö- ja sektorivalinnoissa onnistuttiin myös hyvin, erityisesti öljy-yhtiöiden välttely palkittiin. Korkeammat Korot oli vuoden vaihteessa verrokkiryhmänsä kärkijoukossa.

Taaleritehdas Korkoallokaatio


 • Vuosi 2014 oli korkomarkkinoilla valtiolainojen vuosi. Korkojen lähestyminen nollaa nosti valtionlainojen jälkimarkkinahintoja. Matalasta korkoriskistä huolimatta Taaleritehdas Korkoallokaation vuosi oli erittäin hyvä, toteutunut tuotto oli lähes kuusi prosenttia. Rahasto hyötyi erityisesti EKP:n lisäelvytyksestä, joka tuki riskillisiä korkosijoituksia. Euron heikkous tuki myös rahaston dollarimääräisiä sijoituksia. Öljysektorin paino rahastossa on ollut häviävän pieni, joten öljyn hinnan dramaattinen lasku ei vaikuttanut Korkoallokaatioon.

Taaleritehdas Troikka


 • Vuosi 2014 oli vaikea Venäjän osakemarkkinalle ja erityisesti valuutalle, mikä heijastui selvästi myös Troikka-rahaston tuottoon. Sijoitukset Turkkiin menestyivät hyvin. Myös Puolasta löytyi muutama valopilkku. Siirsimme vuoden aikana painoa pois pankeista ja pienemmistä yrityksistä Venäjällä. Lisäsimme kaivosyhtiöitä, käteistä ja turkkilaisia osakkeita. Öljyn hinnan ja geopolitiikan kehityksellä tulee olemaan todennäköisesti merkittävä vaikutus Venäjän ja sitä kautta myös rahaston kehitykseen vuonna 2015.

Taaleritehdas Aktiivi


 • Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Aktiivin (rahastomuodossa sijoitustoiminta käynnistyi 8.9.2014) osalta suurin onnistuminen oli osakeriskin nosto lokakuun puolivälissä. Nostimme osakepainon korkeimmillaan aina noin 85 %, minkä olemme nyt tammikuun loppupuolella taas laskeneet noin 62 %:iin.

Taaleritehdas Optimi


 • Taaleritehdas Optimi -rahastossa merkittävin onnistuminen vuonna 2014 oli yhdysvaltalaisten osakkeiden voimakas painottaminen varsinkin vuoden toisella puoliskolla. Lisäksi kiinteistösijoitusyhtiöt Euroopassa hajauttivat Optimissa riskiä ja samalla myös tuottivat hyvin.

Taaleritehdas Parkki


 • Taaleritehdas Parkki onnistui ylläpitämään tuottotasonsa korkeana laskevista rahamarkkinakoroista huolimatta. Parkin tuotto oli suhteellisesti entistäkin houkuttelevampi suhteessa kilpailijoihin. Rahasto tuplasi kokonsa 300 miljoonaan euroon vuonna 2014.

Taaleritehdas Allokaatio 25


 • Taaleritehdas Allokaatio 25 -rahastossa merkittävin onnistuminen vuonna 2014 oli yhdysvaltalaisten osakkeiden ja dollarimääräisten korkosijoitusten voimakas painottaminen vuoden toisella puoliskolla. Samalla säilytimme osakkeiden ylipainon huolimatta yksittäisistä korjausliikkeistä osakemarkkinoilla.

Taaleritehdas Allokaatio 50


 • Taaleritehdas Allokaatio 50 -rahastossa merkittävin onnistuminen vuonna 2014 oli yhdysvaltalaisten osakkeiden ja dollarimääräisten korkosijoitusten voimakas painottaminen vuoden toisella puoliskolla. Samalla säilytimme osakkeiden ylipainon huolimatta yksittäisistä korjausliikkeistä osakemarkkinoilla.

Taaleritehdas Allokaatio 100


 • Taaleritehdas Allokaatio 100 -rahastossa merkittävin onnistuminen vuonna 2014 oli yhdysvaltalaisten osakkeiden voimakas painottaminen vuoden toisella puoliskolla.