Alkuvuosi oli Taalerille jonkin verran edellisvuotta heikompi. Yhtiön liikevaihto katsauskaudella oli 30,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 6,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 21. Henkilöstön määrää sopeutettiin Varainhoito- ja Rahoitus-segmenteissä kevään aikana.

Hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella yli 15 prosenttia 6,6 miljardiin euroon. Taaleri vahvisti asemaansa vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä perustamalla kolme uutta impakti-sijoituksiin keskittyvää pääomarahastoa: Taaleri Aurinkotuuli II, Taaleri Päiväkotikiinteistöt ja Taaleri Tuuli IV. Lisäksi kaksi uutta erikoissijoitusrahastoa aloitti toimintansa. Tuottopalkkioiden selvä lasku ja suunniteltujen hankkeiden siirtyminen vuoden 2019 jälkipuoliskolle heikensivät puolestaan tulosta. Varainhoito-segmentin jatkuvat tuotot laskivat 10 prosenttia vertailukauteen nähden johtuen lähinnä vuoden 2018 lopun haastavasta sijoitusmarkkinasta. Varainhoidon jatkuvien tuottojen arvioidaan palautuvan kasvu-uralle vuoden jälkipuoliskolla. 

Taaleri allekirjoitti Nordnetin kanssa rahastojen jakelusopimuksen, joka auttaa tavoittamaan yli 200 000 yksityissijoittajaa. Taaleri-konsernin yritysrahoituspalveluja tarjoava tytäryhtiö Taaleri Kapitaali Oy sai katsauskauden aikana Hyväksytty Neuvonantaja -statuksen Nasdaq First North -markkinapaikalla. Jatkossa Taaleri Kapitaalin palvelutarjontaan kuuluvat myös listautumisannit sekä pörssilistalla että Nasdaq First North -markkinalla.  

Garantian liikevaihto kasvoi 69 prosenttia 10,4 miljoonaan euroon sijoitustoiminnan tuottojen kasvaessa merkittävästi. Vakuutusmaksutuotot (netto) kasvoivat 23 prosenttia 6,8 miljoonaan euroon, mutta takausvakuutustoiminnan nettotuotot laskivat 6 prosenttia 5,5 miljoonaan euroon korvausvastuun muutoksen seurauksena. Garantian sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 5,3 prosenttia.

Taaleri Energia teki kansainvälisen läpimurtonsa lanseeraamalla Taaleri SolarWind II -rahaston. Tämä kansainvälinen uusiutuvan energian rahasto kiinnosti merkittäviä institutionaalisia sijoittajia ja siihen tehtiin ensimmäisellä varainhankintakierroksella 220 miljoonan euron sitoumukset. Hyvää edistystä ja kansainvälistä tunnustusta saatiin myös uusiutuvien energiahankkeiden kehittämisessä Taaleri Aurinkotuuli I:ssä. Aloitimme uuden turbiinitoimittajan valintaprosessin Teksasissa sijaitsevalle 275 MW:n Truscott-Gillilandin tuulipuistohankkeelle, jonka sähköntuotanto alkaa vuonna 2021.

Vallitsevat megatrendit tukevat edelleen Taalerin kasvua uusiutuvissa energialähteissä, kiertotaloudessa, kiinteistömarkkinalla ja siihen liittyvissä rahoituspalveluissa. Vastuullisuus on liiketoimintamme perusta ja impakti-sijoittamisella vaikutamme positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Jatkamme mielenkiintoisten sijoitusmahdollisuuksien kehittämistä ja taloudellisen tuoton lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä sijoituksia, joilla on merkitystä.

Robin Lindahl
toimitusjohtaja
Taaleri Oyj